WHO:n raportti käsittelee myös hlbti-ihmisoikeuksien vaikutusta seksuaaliterveyteen

Maailman terveysjärjestö WHO julkaisi kesäkuussa laajan raportin seksuaaliterveydestä, ihmisoikeuksista ja lainsäädännöstä. Raportin mukaan on tärkeää tuoda seksuaaliterveyteen liittyvä tieto ja palvelut kaikkien saataville sekä luoda lakeja ja säännöksiä, jotka edistävät seksuaaliterveyttä ja ovat linjassa ihmisoikeusstandardien kanssa. Sexual health, human rights and the law -raportissa tuodaan esiin myäs seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien oikeudet.

Raportissa todetaan, että sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ihmiset kohtaavat syrjintää lähes kaikissa yhteiskunnissa. Mahdollisuus ilmaista omaa sukupuoltaan ilman leimautumista, syrjintää ja väkivaltaa on tärkeä terveyden, hyvinvoinnin ja ihmisoikeuksien ulottuvuus. Yksilön mahdollisuus elää oman sukupuoli-identiteettinsä mukaista elämää lisää hänen hyvinvointiaan sekä terveys- ja sosiaalipalvelujen käyttöä. WHO:n mukaan ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja noudattaminen vaatii, että sukupuolen juridinen tunnustaminen onnistuu ilman lääketieteellisiä toimenpiteitä – esimerkiksi leikkauksia, sterilisaatiota tai hormonihoitoa – tai avioliitosta eroamista. Useissa maissa onkin jo luovuttu ihmisoikeuksia loukkaavista ehdoista, ja useat kansainväliset tahot ovat vaatineet myös Suomea luomaan itsemääräämisoikeuteen perustuvan menettelyn sukupuolen juridiseen tunnustamiseen.

Raportissa tuodaan esiin myös huoli intersukupuolisten vauvojen ja lasten tarpeettomista leikkauksista. Niin sanotut sukupuolta normalisoivat leikkaukset, joille ei ole lääketieteellistä perustetta, voivat aiheuttaa elinikäisiä seurauksia fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen. Muun muassa Seta on jo vuosia vaatinut, että intersukupuolisten lasten ruumiillinen koskemattomuus turvataan ja tarpeeton sukuelinkirurgia lopetetaan.

Seksuaalivähemmistöjen osalta raportissa todetaan, että samaa sukupuolta olevien välisen seksin keiltävät lait ovat ihmisoikeusloukkaus ja niillä on negatiivinen vaikutus terveyteen. Myös samaa sukupuolta olevien parisuhteiden laillisen tunnustamisen puute vaikuttaa sosiaali- ja terveyspalveluiden ja etuuksien saamiseen.

> Lue koko Sexual health, human rights and the law -raportti [englanninkielinen pdf]

 

Transtukipiste

Pasilanraitio 5 (toinen kerros)
00240 Helsinki

Toimistolle kuljetaan hissillä Pasilanraition puolelta, jossa ovisummeri sijaitsee. Käynti on esteetön. Toimistolle pääsee myös Fredriksberginkadun puolelta portaita pitkin. Ilmoitathan etukäteen henkilökunnalle, mikäli käytät jälkimmäistä reittiä.

Setan Transtukipiste l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design