Väkivaltaa kohdanneiden transfeminiinien verkkovertaisryhmä aloittaa helmikuussa 2017

Tulevana keväänä Naisten Linja ja Setan Transtukipiste järjestävät yhteistyössä verkkovertaisryhmän väkivaltaa kohdanneille transfeminiineille. Hakuaika ryhmään on 1.12.2016-22.1.2017. Älä jää yksin väkivaltakokemuksesi kanssa, tule mukaan verkkovertaisryhmään!

Verkkovertaisryhmä alkaa 6.2. ja päättyy 17.3. Ryhmän ohjaajina toimivat sosiaalikasvattaja, seksuaalineuvoja Merja Rankinen Naisten Linjalta ja sosiaalityöntekijä, perheterapeutti Maarit Huuska Setan Transtukipisteeltä. Molemmat ohjaajat ovat työskennelleet sukupuolen moninaisuuden parissa, lisäksi Merja Rankisella on pitkä kokemus väkivaltatyöstä.

Transfeminiinillä tarkoitetaan henkilöä, joka on syntymässä määritetty pojaksi, mutta tämä ei vastaa hänen kokemustaan sukupuolestaan. Itsensä voi määritellä esimerkiksi transnaiseksi tai muunsukupuoliseksi, joka tapauksessa identiteettiä määrittää feminiinisyys tai naiseus. Tutkimusten mukaan transfeminiinin mahdollisuus kohdata elämässään väkivaltaa tai sen uhkaa on suuri. Julkisessa tilassa, esimerkiksi kadulla koettu väkivalta tunnistetaan helpommin, mutta esimerkiksi perheessä tai parisuhteessa tapahtuva väkivalta jää piiloon. Koettu väkivalta voi olla henkistä, fyysistä, seksuaalista, taloudellista tai vaikka kaikkia näitä. Väkivalta on voinut tapahtua parisuhteessa, perheessä, koulussa, työpaikalla, julkisessa tilassa tai palvelujärjestelmän puitteissa.

Transfeminiineille räätälöity verkkovertaisryhmä tarjoaa tietoa ja tukea transfeminiineihin kohdistuvasta väkivallasta ja siitä toipumisesta. Verkkoryhmässä opit tunnistamaan väkivallan eri muotoja ja niiden vaikutuksia elämääsi. Ryhmässä käydään läpi erilaisista tapoja ja keinoja selviytyä ja toipua väkivallan vaikutuksista. Lisäksi osallistujat saavat tietoa omista oikeuksistaan väkivaltaa kohdatessaan.

Osallistuaksesi ryhmään riittää, että haluat käsitellä kokemaasi väkivaltaa ja toipua siitä verkkoryhmän avulla. Toiminta ryhmässä on luottamuksellista ja siellä esiinnytään nimimerkeillä. Verkkovertaisryhmään voi osallistua asuipa missä päin Suomea tahansa, ryhmässä ei kuitenkaan kerrota tietoja kenenkään kotipaikkakunnasta. Ohjaajat antavat selkeitä ohjeita ja vastaavat turvallisuudestasi ryhmässä.

Ryhmään hakeminen tapahtuu täyttämällä ja lähettämällä hakulomake täällä. Ryhmään valituille ilmoitetaan valinnoista 27.1.2017. Ryhmäkeskustelu toteutetaan Naisten Linjan salatulla keskustelufoorumilla, johon pääsevät vain ryhmään valitut ja ohjaajat.
Lisätietoja ryhmästä saat Transtukipisteen sosiaalityöntekijältä, Maarit Huuskalta (maarit.huuska at seta.fi).

Vaikenemisen aika on ohi, tervetuloa ryhmään!

Pahoittelut, tähän uutiseen ei voi kommentoida.

Transtukipiste

Pasilanraitio 5 (toinen kerros)
00240 Helsinki

Toimistolle kuljetaan hissillä Pasilanraition puolelta, jossa ovisummeri sijaitsee. Käynti on esteetön. Toimistolle pääsee myös Fredriksberginkadun puolelta portaita pitkin. Ilmoitathan etukäteen henkilökunnalle, mikäli käytät jälkimmäistä reittiä.

Setan Transtukipiste l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design