Translaki: Järjestöt iloitsevat: Ministeriötyöryhmä haluaa selvittää itsemääräämisoikeuden sukupuoleen

AMNESTYN SUOMEN OSASTO
IHMISOIKEUSLIITTO
SATEENKAARIPERHEET
SETA
TRASEK

Translain uudistustarpeita selvittänyt sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntijatyöryhmä julkisti tänään loppuraportin, jossa se esittää selvitettäväksi sukupuolen vahvistamisen helpottamista. Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan kyseessä on merkittävä askel kohti sukupuolensa korjaavien henkilöiden oikeuksien parantamista. Amnesty, Ihmisoikeusliitto, Sateenkaariperheet, Seta ja Trasek pitävät asiantuntijatyöryhmän esityksiä erittäin tervetulleina ja toivovat, että ne huomioidaan hallitusneuvotteluissa. Translain uudistus olisi mahdollista toteuttaa esitysten pohjalta esimerkiksi samassa yhteydessä, kun laki avattaneen naimattomuusvaatimuksen osalta avioliittolain muutoksen myötä.

Asiantuntijatyöryhmä ehdottaa, että selvitetään mahdollisuutta muuttaa lainsäädäntöä siten, että henkilö voisi ilmoittaa tai tehdä hakemuksen sukupuolensa vahvistamisesta väestötietoihin ja rekisterimerkinnän muutos voitaisiin tehdä ilman vaatimusta lääketieteellisen selvityksen antamisesta transsukupuolisuudesta. Vaatimusta täysi-ikäisyydestä sukupuolen oikeudellisen vahvistamisen edellytyksenä voisi työryhmän mukaan olla perusteltua tarkastella. Mikäli nämä uudistukset toteutuisivat, sukupuolensa vahvistavalta ei enää edellytettäisi lisääntymiskyvyttömyyttä, psykiatrista diagnoosia, avioliitosta luopumista eikä 18 vuoden ikää. Lisäksi työryhmän mukaan tulisi arvioida, miten sukupuolensa vahvistaneiden henkilöiden vanhemmuudesta säädetään. Työryhmä ehdottaa myös lain nimeä muutettavaksi muotoon ”laki sukupuolen vahvistamisesta”.

Asiantuntijatyöryhmän esitykset ovat pitkälti linjassa Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen (PACE) tuoreen suosituksen kanssa. PACE hyväksyi 22.4.2015 uraauurtavan päätöslauselman, jossa se antoi Euroopan neuvoston jäsenmaille suosituksia transihmisten ihmisoikeuksien toteuttamisesta ja edistämisestä. Yleiskokous vaatii jäsenmaita luomaan itsemääräämisoikeuteen perustuvan, nopean, läpinäkyvän ja saavutettavan menettelyn oikeudellisen sukupuolen vahvistamiseen ilman vaatimuksia esimerkiksi iästä sekä poistamaan oikeudellisen sukupuolen vahvistamisesta avioerovaatimuksen ja lääketieteelliset ehdot, kuten lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen ja mielenterveysdiagnoosin, joita Suomessa yhä edellytetään.

Kansainvälinen kehitys menee muutenkin itsemääräämisoikeuden suuntaan. Malta hyväksyi 1.4.2015 uuden lain, jonka myötä oikeudellinen sukupuoli vahvistetaan henkilön oman ilmoituksen pohjalta ja menettely on mahdollinen myös alaikäisille. Norjan hallituksen asettama translakityöryhmä julkisti 10.4.2015 raportin, jossa esitetään vastaavaa menettelyä. Norjan asiantuntijatyöryhmä esittää oikeudellisen sukupuolen vahvistamisen tekemistä mahdolliseksi myös alaikäisille joko vanhemman suostumuksella tai viranomaiselle tehtävällä hakemuksella.

Setalla ja Trasekilla oli edustajansa sosiaali- ja terveysministeriön työryhmässä. Järjestöjen edustajat Antti Karanki ja Aija Salo jättivät 30.10.2014 eriävän mielipiteen työryhmän tuolloin valmistelemaan väliraporttiin, johon sisältynyt luonnos hallituksen esitykseksi oli järjestöjen mielestä liian suppea. Väliraporttia ei sellaisenaan julkaistu. Järjestöjen syksyinen eriävä mielipide julkaistaan sen sijaan loppuraportin liitteenä.

Lisätiedot:

Aija Salo, pääsihteeri, Seta ry (STM:n translakityöryhmän jäsen), puh. 050 309 8108

Antti Karanki, puheenjohtaja, Trasek ry (STM:n translakityöryhmän jäsen), puh. 041 546 1565

Katariina Heikkinen, sukupuoleen ja seksuaalisuuteen perustuvan syrjinnän asiantuntija, Amnestyn Suomen osasto, puh. 044 709 6925

Juha Jämsä, toiminnanjohtaja, Sateenkaariperheet ry, puh. 044 997 1956

Taustamateriaali:

> Sosiaali- ja terveysministeriön translakityöryhmän loppuraportti Sukupuolen oikeudellisen vahvistamisen edellytykset

> Tiedote Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous vaatii itsemääräämisoikeutta sukupuoleen

> Tiedote Norjan hallituksen asiantuntijatyöryhmän raportista ”Oikeus oikeaan sukupuoleen – terveyttä kaikille sukupuolille”

> Järjestöjen tiedote Maltan laista Gender identity, gender expression and sex characteristics act (GIGESC)

> Amnestyn tietopaketti Epäinhimillinen translaki on korjattava

> Kehosi kuuluu sinulle -video

Transtukipiste

Pasilanraitio 5 (toinen kerros)
00240 Helsinki

Toimistolle kuljetaan hissillä Pasilanraition puolelta, jossa ovisummeri sijaitsee. Käynti on esteetön. Toimistolle pääsee myös Fredriksberginkadun puolelta portaita pitkin. Ilmoitathan etukäteen henkilökunnalle, mikäli käytät jälkimmäistä reittiä.

Setan Transtukipiste l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design