Trans Rights konferenssi

ILGA-Europe ja Transgender Europe järjestivät lokakuun lopussa Trans Rights -konferenssin Maltalla. Paikalle tuli yli sata aktivistia eri puolilta Eurooppaa.

Trans Right conference

28.10.2009, Malta St´ Julians

Järjestäjät: ILGA-Europe ja TGEU

Transoikeudet konferenssi lähestyi aihetta toisin kuin on tapana: yleensä keskustellaan siitä, mitä oikeuksia puuttuu. Nyt tarkoituksena oli hyvien käytäntöjen jakaminen esimerkkejä käyttäen. Eräänlaisena lähtökohtana oli Euroopan Neuvoston ihmisoikeuskomissaarin Hammarbergin esittämät kaksitoista suositusta. Konferenssiin osallistuin noin sata ihmistä eri puolilta Eurooppaa.

Paneeli 1

Konferenssi alkoi korkean tason paneelilla, jossa oli edustaja EUn perusoikeusvirastosta (FRA), Equinetista, Euroopan neuvostosta ja Euroopan komissiosta. Nostan tässä esiin mielestäni keskeisimmät pointit.

-Kaikki yllä mainitut tahot jatkavat työskentelyä transasioiden kanssa ainakin vielä vuonna 2010.

-Keskeinen ongelma on, että transihmisten tilanteesta on liian vähän tutkittua tietoa.

-Myös yleistieto transasioista on heikkoa: esim. FRA:ssa on törmätty siihen, että transasiat sekoitetaan LHB-asioihin; ei tiedetä, mitä transihmisyydellä tarkoitetaan.

-Transihmiset eivät saa paljoakaan solidaarisuutta osakseen. Vain LHB-ihmiset ovat solidaarisia.

-Euroopan valtioilla ei ole toimijoita, joille transihmisten syrjintä ja tasa-arvokysymykset kuuluisivat. Ainut poikkeus tästä on Ruotsi.

-Niinpä myöskin lakien tasolla syrjintään suhtaudutaan hyvin eri tavoin. Monessakaan maassa transihmisten syrjintää ei kielletä laissa.

-Vaikka Euroopan ja erityisesti EUn tasolla transihmisten tasa-arvokysymykset ovat nousseet keskustelun aiheiksi, ongelma ja kysymys on, miten transasiat saadaan kansallisiin keskusteluihin. Tähän ehdotettiin kahta toimintatapaa

1) On syytä pitää europarlamentikot tietoisina transasioista

2) Tulisi lobata EU:n puheenjohtajamaata, jotta transoikeudet nousisivat keskusteluihin EU:ssa.

-Equinet pyrkii järjestämään pyöreän pöydän valtiollisen tapaamisen transoikeuksista vuonna 2010.

Paneeli 2

Toinen paneeli oli selkeämmin konferenssin teemaa, hyvin käytäntöjen jakamista. Esimerkit tulivat Ruotsista, Hollannista, Belgiasta ja Skotlannista. Esittelen lyhyesti näistä jälkimmäistä.

Skotlannin hallitus on sitoutunut LHBT -ihmisten tasa-arvon toteuttamiseen ja niinpä heillä on virkamies, Hilary Third, jolle kuuluu LHBT -asiat. Transasiat eivät ole tällöin marginaalissa, vaan pikemminkin keskiössä. Niinpä Third tekee läheisesti yhteistyötä Transgender Alliance:n kanssa (vrt. Hammarbergin suositus 8).

Third puhui epätasa-arvosta ´kalliina´. Tämä merkitsee, että kaikki, tai koko yhteiskunta hyötyy tasa-arvosta. Tämän vuoksi yhteiskunta hyötyy siitä, että marginalisoituja autetaan tai ehkä pikemminkin huolehditaan siitä, etteivät ihmiset marginalisoidu. Myös Third piti ongelmana transasioiden huonoa tuntemusta, jonka seurauksena myöskään transasioiden merkitystä ei ymmärretä. Hän kuitenkin huomautti, että transihmiset voivat hyötyä sekä naisten ja miesten että LHB -tasa-arvon edistämisestä.

Third myös korosti liittolaisten merkitystä. Hän korosti sitä, että on tärkeää saada cis-ihmiset transihmisten puolelle. Tätä auttaa, kun pyrkii ratkomaan ongelmia, keksimään niihin vastauksia; ei siis kannata tehdä transpolitiikkaa ainoastaan ”valittamalla”, korostamalla ongelmia. Vihaaminen on haitallista, se vaikeuttaa asioiden eteenpäin viemistä.

Stephen Whittle (paneelin pj) huomautti myös, että kannattaa olla varautunut siihen, että transpolitiikan tekijää katsotaan kieroon ja oletetaan, että hänellä on oma lehmä ojassa, että hän on henkilönä ongelma. Jotta ymmärrettäisiin, että ongelmat – eivät ihmiset – ovat ongelmia, liittolaiset ovat tärkeitä.

Workshop

Työryhmissä esiteltiin useampia hyviä käytäntöjä. En työkiireiden vuoksi ollut tehnyt esitystä TTP:n toiminnasta, mutta koska TTP:ssä – ja Setassa – toimitaan useampien Hammarbergin suositusten mukaisesti (erityisesti ehkä 5 ja 10), oli helppoa ja mukavaakin nostaa TTP:tä esiin keskustelun aikana.

Kaksi” hyvää käytäntöä”

1) TGEU on aloittanut tiedon keruun viharikosten uhreista. Tiedettyjenkuolemaan johtavien transihmisiin kohdistuvien rikosten määrä on nousussa, viimeisen vuoden aikana n. 160.

2) Stop Trans Pathologization

Haluan nostaa tämän esiin, koska tämä kampanja herätti myös vastarintaa. Lyhyesti sanoen, tarkoituksena on poistaa kaikki transihmisyys, myös transsukupuolisuus, sairausluokituksista. Tästä huolimatta niiden, jotka kokevat tarvitsevansa sukupuolen korjaushoitoja, tulisi saada tarvitsemansa hoidot.

Kampanjaa myös vastustettiin. Argumentti oli, että ”lääketiede ei toimi noin”. Vaikkakaan paikan päällä kukaan ei väittänyt, että transihmisyys olisi sairaus, kritiikissä todettiin, että mikäli esim. transsukupuolisuutta ei ollenkaan mainita sairausluokituksissa, niin lääketieteen näkökulmasta sitä ei silloin tarvitse myöskään hoitaa. Lisäksi, ainakin jossain vaiheessa on keskusteltu siitä, että transihmisiä koskevat osiot siirrettäisiin pois psykiatrisista häiriöistä, mutta silloin ei ole pyritty kokonaan poistamaan ainakaan transsukupuolisuutta sairausluokituksesta.

Tämä kysymys myös vaaransi koko konferenssi loppulausuman hyväksynnän. Loppulausuma kuitenkin hyväksyttiin ja se löytyy internetistä osoitteesta www.tgeu.org/MaltaDeclaration .

 

Malla Suhonen

TTPn yhteisötyöntekijä

Transtukipiste

Pasilanraitio 5 (toinen kerros)
00240 Helsinki

Toimistolle kuljetaan hissillä Pasilanraition puolelta, jossa ovisummeri sijaitsee. Käynti on esteetön. Toimistolle pääsee myös Fredriksberginkadun puolelta portaita pitkin. Ilmoitathan etukäteen henkilökunnalle, mikäli käytät jälkimmäistä reittiä.

Setan Transtukipiste l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design