Tietoa sukupuolesta

Arkikielessä sanoja nainen ja mies käytetään vaivattomasti ja viattomasti. Oletamme, että jokainen tietää, mitä nämä sanat tarkoittavat. Yleensä oletamme myös, että jokainen ihminen on joko nainen tai mies, eikä kukaan ole sekä nainen että mies.

Sukupuolen moninaisuus tai monimuotoisuus kyseenalaistaa tämän kaksijakoisen itsestään selvänä pidetyn jaottelun. Kyseenalaistaminen tapahtuu sekä ilmaisun että ruumiillisen todellisuuden tasoilla. Moninaisuus on aina enemmän kuin kaksi. Sukupuoli on moninainen eikä ainoastaan kaksinainen ilmiö. Sukupuoli on moninainen niin biologian, kulttuurin, tyylin kuin identiteettien alueilla. Naisen ja miehen raja on mahdollista ylittää, on mahdollista, ettei ihmisen biologia ole selkeästi miehen tai naisen biologiaa. Naisellisuus ei ole ainoastaan naisten eikä miehisyys ainoastaan miesten etuoikeus.

Sen lisäksi, että sukupuoli on moninainen ilmiö, myös yksittäinen ihminen voi olla sukupuoleltaan moninainen. Hänen moninaisuutensa voi olla biologista, jolloin puhutaan intersukupuolisuudesta. Tai hän voi olla transvestiitti, jolloin on tärkeää, että hän saa ilmaista sekä naisellista että miehistä puoltaan. Hänen identiteettinsä voi olla kaksisukupuolinen tai sukupuoleton, jolloin hän kokee olevansa kaksinapaisen sukupuolijaottelun ulkopuolella.

Sukupuolivähemmistöillä tarkoitetaan yleensä transihmisiä (transsukupuoliset, transvestiitit ja transgenderit) ja intersukupuolisia. Etuliitteet trans ja inter tulevat latinan kielestä; trans tarkoittaa ylittämistä tai toispuoleista, inter keskellä ja välissä olemista. Transihmisten voikin ajatella ylittävän nais-mies -jaottelun, intersukupuolisten olevan naisten ja miesten välissä. Latinan kielen etuliite cis puolestaan tarkoittaa tämänpuoleista tai samalla puolella olemista – siksi puhutaan cissukupuolisista. Tällainen määrittely kuitenkin yksinkertaistaa ihmisten kokemusta omasta sukupuolestaan.

Kaikki käsitteet ovat vain käsitteitä, eivätkä ne sellaisenaan kuvaa täydellisenä ihmisen kokemusta itsestään. Emme pyrikään esittämään termeistä ja niiden merkityksistä ´lopullista totuutta´. Sivuston hlbtiq-sanaston tarkoitus on avata ihmisille sukupuolen moninaisuuteen (tai seksuaaliseen suuntautumiseen) liittyvien ilmiöitä ja tehdä keskustelujen ymmärtämisen ja niihin osallistumisen mahdollisiksi.

Transtukipiste

Pasilanraitio 5 (toinen kerros)
00240 Helsinki

Toimistolle kuljetaan hissillä Pasilanraition puolelta, jossa ovisummeri sijaitsee. Käynti on esteetön. Toimistolle pääsee myös Fredriksberginkadun puolelta portaita pitkin. Ilmoitathan etukäteen henkilökunnalle, mikäli käytät jälkimmäistä reittiä.

Setan Transtukipiste l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design