Other – normikriittinen valokuvasarjakuva-paja/ Other – normkritisk fotoserieverkstad


Tapahtuman tiedot

Tämä tapahtuma päättyi 20 huhtikuu 2018


Other – normikriittinen valokuvasarjakuva-paja/ Other – normkritisk fotoserieverkstad

Information på svenska längre ned.

Other -työpajassa keskustellaan ja tehdään sarjakuvia osallistujien kokemuksista yhteiskunnan normeista. Sarjakuvissa yhdistetään valokuvaa, tekstiä ja piirrettyjä elementtejä. Pajan ohjaa taiteilija Heidi Lunabba.

Paja alkaa keskustelulla, jossa teemaa avataan eli aihetta ei tarvitse tuntea ennalta eikä tarvitse olla aikaisempaa kokemusta sarjakuvan teosta. Keskustelu etenee yleiseltä tasolta henkilökohtaisiin kokemuksiin. Pajaan ei tarvitse tulla valmiin idean kanssa. Keskustelun pohjalta valitaan tarinoita, jotka yhdessä kehitetään eteenpäin kuvakäsikirjoitukseksi. Tämä sarjakuvan luomismenetelmä on edelleen kehitelty ruohonjuurisarjakuva-menetelmästä, jossa mahdollistetaan sarjakuvan laatiminen edellyttämättä piirrustustaitoja. Valokuvaaminen tapahtuu pääasiassa pienryhmissä pajan jälkeen, aikataulut sovitetaan osallistujien aikatauluihin. Valokuvat ottaa Heidi Lunabba. Osallistujat voivat halutessaan toimia malleina valokuvissa. Tekstit ja piirretyt elementit tehdään käsin ja valokuvaaja liittää ne digitaalisesti valokuviin.

Se, ettei sovi normeihin, johtaa helposti henkilökohtaisen epäonnistumisen kokemukseen, vaikka oikea ongelma onkin yhteiskunta, joka ei riittävästi huomioi ihmisten erilaisuutta ja moninaisuutta. Tavoitteena on saavuttaa turvallinen tila ja tutkia normeja kriittisesti ryhmässä, jossa useammalla ihmisellä on samankaltaisia kokemuksia. Jakamalla tarinamme ja tarkastelemalla niitä normikriittisesti siirrymme tarkastelemaan ongelmia yhteiskunnallisella tasolla. Laadimme sarjakuvat julkista näyttämistä varten, poliittiseksi taiteeksi ja osaksi yhteiskuntakeskustelua. Olet tervetullut osallistumaan ja jakamaan kokemuksia, vaikka et haluaisi jakaa tarinaasi julkisesti sarjakuvan muodossa. Tarinat voidaan tarvittaessa esittää anonyymisti.

Other on Heidi Lunabban yhteisötaiteellinen projekti, jossa samankaltaisia työpajoja järjestetään myös muualla kuin Transtukipisteellä. Sarjakuvat näytetään Transtukipisteen toimistolla ja taidenäyttelyissä sekä eri medioissa.

Paja on kaksikielinen: työskennellään suomeksi ja ruotsiksi. Myös englantia voidaan tarvittaessa käyttää.

Other- työpaja järjestetään seuraavina päivinä Transtukipisteellä osoitteessa Pasilanraitio 5., 2. kerros:

pe 20.4 klo 18-21 paja

la 21.4 klo 11-16 paja

On toivottavaa, että pystyt osallistumaan molempiin pajakertoihin.

Valokuvaaminen pienryhmissä pajan jälkeen, aikataulut sovitetaan osallistujien aikatauluihin.

ke 23.5 klo 18-20 katsotaan kuvia

Lauantaina ja sunnuntaina pajan aikana pidetään evästauko – ota omat eväät mukaan!

Työpaja on osallistujille maksuton.

Pajan ohjaajana toimii:

Heidi Lunabba, taiteilija (MA kuvataideakatemia). Heidi käsittelee taiteessaan identiteettiin, sukupuolen ja kommunikaatioon liittyviä kysymyksiä sekä julkisessa että yksityisessä tilassa. Hän on mm. käsitellyt sukupuolinormeja ja vähemmistöjen oikeuksia taiteessaan. Heidi työskentelee usein työpajan muodossa eri ryhmien kanssa.

Lisätietoja:

heidi@lunabba.com

www.heidilunabba.com

#othercomic

Ilmoittautuminen:

Rajoitettu osallistujamäärä, osallistujat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittaudu pajaan laittamalla yhteinen viesti seuraaville:

kuura.autere@seta.fi ja heidi@lunabba.com

Ilmoita samassa sähköpostissa myös:

– puhelinnumerosi

– millä kielellä / kielillä pystyt keskustelemaan (suomi-ruotsi-englanti?)

– jos on jotain, mitä meidän tulisi ottaa huomioon (terveydentila, fyysisiä rajoitteita ym.)

************************************************************************************************

Other – normkritisk fotoserieverkstad

Vi diskuterar och gör serier om deltagarnas erfarenheter av samhällets normer. I serierna kombineras fotografi, text och tecknade element. Verkstaden leds av konstnär Heidi Lunabba.

Verkstaden inleds med diskussion, vi öppnar upp temat på ett sätt som inte kräver förkunskaper och går stegvis från ett allmänt plan till personliga erfarenheter. Du behöver inte ha en färdig ide när du kommer till verkstaden. Utgående från diskussionen väljer vi berättelser som vi tillsammans vidareutvecklar till bildmanus. Metoden för serieskapande är en vidareutveckling av gräsrotsserier, där serieskapandet görs tillgängligt utan krav på teckningskunskaper.  Fotograferingen sker i huvudsak efter verkstaden i mindre grupper och så att de passar deltagarnas tidtabell, Heidi Lunabba fotograferar, deltagarna kan om de vill fungera som modeller i bilderna. Texter och ritade element görs för hand och infogas digitalt av fotografen.

Att inte passa in i normen leder lätt till en känsla av personligt misslyckande, även om det verkliga problemet är ett samhälle som inte tillräckligt beaktar människors olikhet och mångfald. Målsättningen är att gruppen med personer med liknande erfarenheter ger den gemenskap och den trygghet som behövs för att våga se kritiskt på hur normer påverkar i vardagen. Att dela sina berättelser och se på dem ur ett normkritiskt perspektiv flyttar problematiken till ett samhälleligt plan. Vi gör serierna för att visas offentligt, som politisk konst och en del av samhällsdiskussionen. Du är välkommen att delta och bidra till diskussionen också om du inte vill dela med dej av din berättelse offentligt. Berättelserna kan också anonymiseras vid behov.

Other är Heidi Lunabbas samfundskonstnärliga projekt, liknande verkstäder förverkligas också med andra grupper. Serierna kommer förutom på Transtukipistes kontor att visas på konstutställningar och i andra medier.

Verkstaden är tvåspråkig: vi jobbar på finska och svenska. Också engelska kan användas vid behov.

Other- verkstaden ordnas följande dagar på Transstödscentrum, Pasilanraitio 5., 2. våningen:

fre 20.4 klo 18-21 verkstad

lö 21.4 kl 11-16 verkstad

Det är önskvärt att du kan delta båda verkstadsdagarna

Fotografering efter verkstaden i mindre grupper tider anpassas enligt deltagarnas tidtabell.

ons 23.5 klo 18-20 vi tittar på bilder

Under verkstaden hålls en matpaus – ta med någonting att äta!

Verkstaden är avgiftsfri för deltagarna.

Ledare för verkstaden är:

Heidi Lunabba, konstnär (Ma Bildkonstakademin). Heidi behandlar i sin konst frågor som berör identitet, genus och kommunikation i det offentliga och privata rummet. Hon har bl.a. behandlat genusnormer och minoriteters rättigheter i sin konst. Heidi jobbar i sin konst ofta i verkstadsformat med olika grupper.

Tilläggsinformation:

heidi@lunabba.com

www.heidilunabba.com

#othercomic

Anmälning:

Begränsat antal deltagare.

Anmäl dig till verkstaden genom att skicka ett gemensamt mejl till:

kuura.autere@seta.fi och heidi@lunabba.com

Meddela i samma e-post också:

– telefonnummer

– på vilket/vilka språk du kan diskutera (finska-svenska-engelska?)

– om det är något som vi bör beakta (hälsotillstånd, fysiska begränsningar mm)

Transtukipiste

Pasilanraitio 5 (toinen kerros)
00240 Helsinki

Toimistolle kuljetaan hissillä Pasilanraition puolelta, jossa ovisummeri sijaitsee. Käynti on esteetön. Toimistolle pääsee myös Fredriksberginkadun puolelta portaita pitkin. Ilmoitathan etukäteen henkilökunnalle, mikäli käytät jälkimmäistä reittiä.

Setan Transtukipiste l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design