Syrjintäsuoja vahvistui Suomessa – tutustu yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakeihin!

1.1.2015 astui voimaan useita merkittäviä lakimuutoksia, jotka parantavat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen syrjintäsuojaa ja oikeusturvakeinoja. Nämä ovat yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakien muutokset ja laki yhdenvertaisuusvaltuutetusta.

Tasa-arvolaki kieltää nyt sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän. Syrjintäkieltoa sovelletaan myös intersukupuolisiin henkilöihin. Uudessa tasa-arvolaissa mainitaan sukupuolivähemmistöt, toisin kuin aiemmin. Tasa-arvolaki velvoittaa viranomaiset, työnantajat ja koulutuksen järjestäjät ehkäisemään ennalta sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää. Sukupolen moninaisuus on jatkossa otettava mukaan muun muassa tasa-arvosuunnitelmiin.

Yhdenvertaisuuslain syrjintäkielto seksuaalisen suuntautumisen perusteella laajeni kattamaan kaikki elämänalueet, kuten tavaroiden ja palveluiden tarjonnan. Nyt seksuaalisen suuntautumisen perusteella syrjintää kokenut voi lisäksi ottaa yhteyttä asiaan erikoistuneeseen viranomaiseen, kun vähemmistövaltuutettu muuttui yhdenvertaisuusvaltuutetuksi. Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimenkuvaan kuuluvat muun muassa ikään, seksuaaliseen suuntautumiseen, vammaisuuteen, etniseen taustaan sekä uskontoon tai vakaumukseen liittyvät syrjintätapaukset ja yhdenvertaisuuden edistäminen näihin asioihin liittyen. Työelämän syrjintäkysymyksissä yhteyttä otetaan jatkossakin työsuojeluviranomaisiin. Yhdenvertaisuusvaltuutettuna toimii toukokuuhun asti entinen vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu verkossa > http://www.ofm.fi/fi/vahemmistovaltuutettu

Yhdenvertaisuusvaltuutettu Facebookissa > http://facebook.com/yhdenvertaisuus

Tasa-arvovaltuutettu verkossa > http://www.tasa-arvo.fi/

Tasa-arvovaltuutettu Facebookissa > http://www.facebook.com/tasaarvovaltuutettu

Pahoittelut, tähän uutiseen ei voi kommentoida.

Transtukipiste

Pasilanraitio 5 (toinen kerros)
00240 Helsinki

Toimistolle kuljetaan hissillä Pasilanraition puolelta, jossa ovisummeri sijaitsee. Käynti on esteetön. Toimistolle pääsee myös Fredriksberginkadun puolelta portaita pitkin. Ilmoitathan etukäteen henkilökunnalle, mikäli käytät jälkimmäistä reittiä.

Setan Transtukipiste l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design