Kerro kokemastasi syrjinnästä työelämässä 31.3. mennessä

Kerro kokemastasi syrjinnästä työelämässä 31.3. mennessä

Kyselyllä selvitetään transihmisten ja intersukupuolisten kokemuksia työelämässä. Tarkoituksena on hahmottaa mitä tasa-arvolaissa mainittu syrjintä sukupuolen, sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella voi tarkoittaa transihmisille ja intersukupuolisille.

Samalla vastausten perusteella pyritään hahmottamaan myös sitä, kuinka mahdollisia ongelmatilanteita on pystytty selvittämään. Nämä tapausesimerkit hyödyttävät sekä ammattiliittoja että työnantajajärjestöjä, jotka antavat neuvoja henkilöstöasioissa.

Vastauksissa toivotaan kokemuksia enintään kymmenen viimeisen vuoden ajalta.  Niiden ei siis tarvitse koskea vain vuoden 2015 alussa voimaan tulleen uudistetun tasa-arvoalain voimassaoloaikaa.

Kysely on ehdottoman luottamuksellinen. Tulosten analysointi toteutetaan Transtukipisteen, Trasekin ja DreamWearClub ry:n kanssa yhteistyössä ja transsensitiivisesti. Kyselyyn osallistujia ei luokitella eikä arvioida psykologisesti tai psykiatrisesti. Kyselyyn palauttamastasi materiaalista voidaan suostumuksellasi käyttää osia tutkimusraporteissa (tieteellisissä artikkeleissa ja muissa tieteellisissä julkaisuissa ja raporteissa) sekä esitelmissä, ja niitä voidaan käyttää myös opetuksessa. Käytetyistä esimerkkikatkelmista poistetaan kaikki tunnistamisen mahdollistavat tiedot, ellet itse ilmaise haluavasi toisin.

Vastaa kyselyyn 31.3.2016 mennessä.

Kyselyn järjestävät Transtukipiste, Trasek ry ja Dreamwear Club ry.

Tärkeimmät tulokset julkaistaan Dreamwear Club ry:n jäsenlehden teemanumerossa vuoden 2016 aikana.

Kyselyyn pääsee tästä linkistä:

https://docs.google.com/forms/d/1w4s_G1XQyL6RX9o3Ysb8est_xFiw36evIdfExDv7Bpk/viewform

Transtukipiste

Pasilanraitio 5 (toinen kerros)
00240 Helsinki

Toimistolle kuljetaan hissillä Pasilanraition puolelta, jossa ovisummeri sijaitsee. Käynti on esteetön. Toimistolle pääsee myös Fredriksberginkadun puolelta portaita pitkin. Ilmoitathan etukäteen henkilökunnalle, mikäli käytät jälkimmäistä reittiä.

Setan Transtukipiste l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design