Sukupuolen korjaushoito Suomessa

 

Sukupuolen korjaushoito Suomessa

Sukupuolen korjaushoito tarkoittaa sitä, että ihminen saa lääketieteellistä apua kehon piirteiden naisellistamiseen tai miehistämiseen tai ei-toivottujen sukupuolen kehollisten piirteiden lieventämiseen ja poistamiseen sekä juridisen vahvistuksen sukupuolelleen.

Sukupuolen korjaushoidon saa aloittaa alaikäisenä, mutta osa hoitomuodoista on mahdollisia vasta täysi-ikäisenä.
Sukupuolen korjaushoitoa ja juridista sukupuolen vahvistamista säätelee laki ja asetus.

Korjausprosessi etenee seuraavien vaiheiden kautta:
• lähetteen hakeminen sukupuoli-identiteetin tutkimuksiin
• tutkimusjakso
• diagnoosin asettaminen
• hoitojen aloittaminen (esimerkiksi hormonihoito niille, jotka sitä haluavat)
• nimen muutos
• tosielämän koe
• sukupuolen juridinen vahvistaminen (mahdollinen pääasiassa vain transsukupuolisuus-diagnoosilla F64.0)
• genitaalikirurgia eli sukuelinkirurgia (niille jotka haluavat)

 

Miten hoitoon hakeudutaan?

Pyydä lääkäriltäsi lähete erikoissairaanhoitoon sukupuoli-identiteetin diagnosointitutkimuksiin joko Helsinkiin sukupuoli-identiteetin tutkimuksen poliklinikalle (HYKS:n psykiatrian poliklinikalla Meilahdessa) tai Tampereelle TAYS:n TRANS-poliklinikalle.

Alle 18-vuotiaitten yksiköiden postiosoitteet ovat:

Helsingissä:

Pasilan nuorisopsykiatrian tutkimus-, akuutti- ja
konsultaatiopoliklinikka (TAK)
PL 355, 00029 HUS
faksi (09) 471 78285
tiedustelut puh (09) 471 78284

Sähköinen lähete Helsingin nuorten yksikköön: Lähetelaatikko: Pasilan TAK-poliklinikka, sanomatunniste NPSTAK 9240


Tampereella:

Pitkäniemen sairaala

EVA-yksikkö

33380 Pitkäniemi

 

18 vuotta täyttäneiden yksiköt ovat:

Helsingissä:

Sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikka

PL 442, 00029 HUS

 

Tampereella:

Tampereen yliopistollinen sairaala

Yleissairaalapsykiatrian poliklinikka

PL 2000, 33521 Tampere

Ota lääkäriin mukaan kopio laista ja hoitoasetuksesta. Jos asia on lääkärille uusi, tämä voi nopeuttaa lähetteen saamista.

Jos olet alle 18-vuotias, saat arvion nuorisopsykiatrian puolella, HYKSissä tai Tampereella EVA-yksikössä. Sinä voit pyytää tai yhdessä vanhempiesi kanssa voitte pyytää sinulle lähetettä suoraan nuorisopsykiatriaan ”sukupuoli-identiteettihäiriöiden” diagnosointitutkimuksiin.

Lähetteen sinulle voi kirjoittaa kuka vain lääkäri, esimerkiksi terveyskeskuksen yleislääkäri.

Jos sinun tilannettasi halutaan ensin selvittää kotipaikkakuntasi psykiatriassa, sinun ei tarvitse suostua pidempiin (monen käynnin) keskusteluihin siellä. Kunnallisissa terveyspalveluissa halutaan usein lähettää erikoissairaanhoitoon vain silloin, kun tämä on ehdottoman tarpeellista. Sukupuoliristiriitaa ja sen hoitoa ei aina tunneta hyvin, joten asiaa tuntemattoman lääkärin voi olla vaikea olla varma, että erikoissairaanhoito todella on tarpeen sinulle. Siksi lähetettä pyytävä joskus lähetetään paikalliseen psykiatriaan arvioitavaksi ensin. Voit pitää kiinni siitä, että tarvitset lähetteen asetuksen mukaiseen erityisyksikköön HYKSiin tai TAYSiin, etkä tahdo asiaa selviteltävän paikallistason psykiatriassa.

Vain näissä erityisyksiköissä voit edetä hoitoon asti ja vain erityisyksiköiden diagnoosi kelpaa, jos haluat myöhemmin vahvistaa juridisen sukupuolen. (Poikkeuksia voidaan tehdä ulkomailla asuneiden ja siellä hoitoa saaneiden kohdalla.)

Kotikuntasi maksaa tutkimuksen erikoissairaanhoidossa ja sinulle se on maksutonta.

Pitkiä matkoja kulkevat voivat saada Kelan matkakulukorvausta ja Tampereella yöpyä potilashotellissa.

Kannattaako lähteä hoitoarvioon, jos on epävarma?

Kun haluat diagnoosin, harkitset sukupuolen korjaushoitoa ja olet mielestäsi valmis aloittamaan arvion, on varmaan sopiva aika. Usein lääkärillä me ihmiset odotamme lääkärin ehkä tietävän, mikä meitä vaivaa, vaikka emme itse tietäisi tai olisi varmoja. Ota huomioon, että tämä asia on  hieman toisin, koska diagnoosi perustuu sinun kokemuksillesi, oivalluksillesi itsestäsi ja sinun identiteettitunteellesi.

Diagnoosin saa, kun itse on riittävän varma identiteettitunteestaan ja hoitotoiveistaan. Toisaalta arviointiprosessissa oleminen voi saada sinut kohtaamaan sukupuoliristiriitaan liittyviä kokemuksiasi ja toiveitasi ja vahvistaa identiteettitunnettasi johonkin suuntaan ja pystyt ehkä tulemaan varmemmaksi.

Miten transsukupuolisuus tai muu sukupuoliristiriita diagnosoidaan?

Transsukupuolisuuden ja muun sukupuoliristiriidan diagnosointi ja hoitosuunnitelma voidaan Suomessa tehdä vain TAYS:ssa tai HYKS:ssa tai alle 18-vuotiaille näiden sairaaloiden nuorisopsykiatrian yksiköissä.

Diagnoosin teko kestää tavallisimmin puolesta vuodesta reiluun vuoteen, joskus pidempäänkin. Diagnosoinnin hitaus liittyy sairaaloiden resursseihin, potilasturvallisuuteen (vaikka sinä tietäisit, mikä on sinulle hyväksi, lääkärinkin on tästä varmistuttava; Suomessa lääkäri on vastuussa hoitopäätöksistään) sekä historiallisiin ja kulttuurisiin tekijöihin. Silloin, kun suomalaiset sukupuolen korjaushoidon käytännöt luotiin, yleisesti vielä suositeltiin pitkiä, vähintään puolen vuoden arviointijaksoja kaikille sukupuolta korjaaville. (Nykyään hoitoon voidaan kansainvälisten suositusten mukaan ryhtyä tarvittaessa nopeamminkin, eikä pitkiä psykiatrisia selvittelyjaksoja ajatella kaikkien ihmisten tarvitsevan. Tämä uusi hoitoajattelu on tulossa Suomeen vähitellen.)

Diagnosoivissa yksiköissä on työryhmät, joihin kuuluvat psykiatrian erikoislääkäri ja psykologi sekä HUS:ssa psykiatrinen sairaanhoitaja/omahoitaja ja TAYS:ssa sosiaalityöntekijä/perheterapeutti sekä konsultoivina jäseninä endokrinologi, plastiikkakirurgi sekä mahdolliset muut erikoislääkärit. Kotikuntasi maksaa tutkimuksen erikoissairaanhoidossa ja sinulle se on maksutonta. Pitkiä matkoja kulkevat voivat saada Kelan matkakulukorvausta ja Tampereella yöpyä tarvittaessa potilashotellissa.

Arvio tehdään niin, että käyt keskustelemassa hoitotyöryhmän jäsenten kanssa kerran-pari  kuussa diagnosointijakson ajan. Tärkein informaatio sinusta on se, mitä itse kerrot. Tärkeää on kertoa, miten sinä koet sukupuolesi ja miksi toivot korjaushoitoa ja miten uskot hoidon vaikuttavan elämääsi. Voit kertoa myös huoliasi ja epäilyjäsi asian suhteen. Ihmisille, jotka eivät itse ole melko varmoja siitä, että tulevat hoidosta hyötymään, ei sitä suositella. Epäilyt ja huolet kuuluvat luonnollisena asiana suuriin elämänmuutoksiin ja jos sinulla on paljon huolia, niiden läpikäyntiin kannattaa etsiä tukea myös jostain muualta, kuin tältä erotusdiagnostiikkaan keskittyvältä hoitotyöryhmältä. Esimerkiksi vertaistukiryhmä, Transtukipisteen työntekijä, oma terapeutti tai läheinen ihminen voi ehkä olla tukenasi. Diagnoosin varmistuttua käyt seurannassa, ja käyntejä on silloin harvemmin.

Arvioinnin yhteydessä tehdään myös psykologisia testejä. Testeihin kuuluu muun muassa persoonallisuuden rakenteen ja psyykkisten selviytymiskeinojen testausta. Esimerkiksi Roschachin testin (”musteläiskätesti”) idea on, että kuviot ovat sen verran abstrakteja, etteivät ne varsinaisesti esitä mitään. Nykyisin laajalti käytössä olevan exneriläisen tulkintamenetelmän mukaan Rorschachin testi on persoonallisuuden arviointimenetelmä, joka perustuu siihen, että tutkittava tuo esiin hänelle tyypillisiä tapoja toimia, havaita, ajatella ja reagoida ympäristön ärsykkeisiin. Psykologisten testien tehtävä on auttaa tekemään arviota vahvuuksistasi ja haavoittuvaisista alueistasi ja saada varmistus asioille, jotka ehkä mietityttävät trans-työryhmää. Ei niiden tarvitse mietityttää sinua. Sinä tunnet sisimpäsi, työryhmä ei.

Perhetapaaminen tarkoittaa, että hoitotyöryhmä tapaisi mielellään perhettäsi antaakseen heille tietoa ja jotta perhe voi  yhdessä jakaa ajatuksiaan ja tunteitaan. Jotkut lääkärit toivovat perheenjäseniesi antavan tietoja elämänhistoriastasi, jotka vielä varmistavat lisää hänen diagnoosiaan. Lääkärit ymmärtävät, että perheenjäsenet eivät tässä vaiheessa aina vielä usko transsukupuolisuuden olevan totta ja tämä voi vaikuttaa siihen, mitä perhe kykenee muistelemaan. Vaikka perheesi olisi tilanteestasi ihan eri mieltä kuin sinä, ei tämä ole syy olla hoitamatta sinua. Perhetapaaminen ei myöskään ole pakollinen. Sitä suositellaan siksikin, että yhden perheenjäsenen sukupuolen korjaus on aina suuri asia toisillekin ja perhetapaaminen voi edistää asian käsittelyä perheessä.

Mitä sinusta arvioidaan?

 • Diagnosoidaan sinulla oleva sukupuoliristiriidan kokemus erotusdiagnostiikan avulla (eli suljetaan pois kaikki psykiatriset sairaudet ja häiriöt, jotka voisivat selittää sukupuoleen liittyviä tuntemuksia ja muutostoivetta).
 • Arvioidaan sinun toimintakykyäsi ja voimavarojasi eli jaksatko työryhmän arvioinnin perusteella tässä elämänvaiheessa käydä läpi sukupuolen korjaushoidon niin, että hyvinvointisi kasvaa eikä heikenny.
 • Arvioidaan, olisiko hyödyllistä ensin hoitaa tai ratkaista jokin muu ongelma, esimerkiksi saada päihteiden käyttö hallintaan tai selkiyttää itselleen lisää identiteettikokemustaan, esimerkiksi terapian avulla.
 • Keskustellaan sukupuolen korjaushoidoista ja niihin liittyvistä riskeistä ja voit itse vielä myös harkita, sopiiko hoito sinulle ja mitä hoitomuotoja toivot.

Miten hoito alkaa?

Mikäli saat diagnoosin F64.0 (transsukupuolisuus) tai  F64.8 (muu sukupuoli-identiteetin häiriö)  – F64.8 kategoriaan kuuluu muunsukupuolisuus, transgender, gender fluid ja muut ei-binaariset sukupuoli-identiteetit ja kokemukset omasta sukupuolesta – ja tahdot edetä hoitoon, eikä työryhmä ole nähnyt tälle estettä, sinulle tehdään hoitosuunnitelma. Hoitosuunnitelma ei aina ole kirjallinen, mutta hoitoneuvottelussa lääkärin kanssa sinulle selvitetään, miten voit edetä sukupuolen korjaushoidossa.

Tällä hetkellä sukupuolen korjausta sääteleviä lakeja Suomessa tulkitaan yleensä niin, että F64.8 diagnoosilla ei voi saada juridista sukupuolen vahvistamista, eikä kaikkia sukupuolen korjaushoitoja. Toisaalta jos tahdot kaikki mahdolliset sukupuolenkorjaushoidot sinun kannattaa hyväksyä  F64.0 diagnoosi, koska hoitotoiveesi on silloin sama kuin transsukupuolisuuden diagnostisissa kriteereissä sanotaan. Ei haittaa, vaikka oma identiteettisi ei olisi täysin binaarinen. Muunsukupuolisuus ja transsukupuolisuus ovat diagnostisesti eri kategoriota, mutta ihmisten kokemusmaailmassa ne menevät myös päällekkäin joillakin ihmisillä.  Osa heistä, jotka ovat muunsukupuolisia tai transgendereitä, hankkii transsukupuolisuus-diagnoosin saadakseen tarvitsemaansa hoitoa ja juridisen sukupuolen vahvistamisen. Jos sinulla on muunsukupuolinen identiteetti, mutta transsukupuoliset hoitotarpeet, voi olla ihan mahdollista painottaa niitä omia kokemuksia, jotka ovat samoja transsukupuolisten kanssa ja hyväksyä transsukupuolisuus diagnoosi. Toisaalta avoimuus ja rehellisyys ovat tärkeitä asioita hyvässä hoitosuhteessa ja takaavat yleensä paremman hoitoturvallisuuden. Jos olet muunsukupuolinen, saatat joutua tasapainoilemaan näiden eri näkökulmien ja arvojen kanssa ja löytämään oman polun, joka on sinulle oikea.

Suomessa on enenevässä määrin on otettu käyttöön ei-binaaria näkemystä sukupuolesta ja sukupuoliristiriidasta, mihin kansainväliset hoito-ohjeet (www.wpath.org) ja APAn uudet suositukset psykologeille Yhdysvalloissa kannustavat, joten tämä pulma on kevenemässä myös Suomessa. Koko ajan yhä paremmin ymmärretään ei-binaarien ihmisten hoitotarpeita.

Riittävä toimintakyky on edellytys fyysiselle hoidolle. Se ei tarkoita, etteikö sinulla saisi olla ongelmia, huolia ja esimerkiksi ahdistuneisuutta tai masentuneita oloja.

Fyysinen hoito alkaa hormonihoidolla

Arviointijakso on nyt ohi ja käyt harvemmin trans-työryhmää tapaamassa. Saat lähetteen julkisen puolen yksikköön, jossa hormonihoito voidaan käynnistää, esimerkiksi HUS:in Naisten klinikalle. Jos sinulle tulee hormoneihin liittyviä huolia, keskustelet niistä jatkossa hormonihoitoa tuntevien erikoislääkäreiden kanssa. Miehistävässä hoidossa saat testosteronia. Naisellistavassa hoidossa saat estrogeenia (joskus myös progesteronia) ja antiandrogeenia. Jokainen on yksilö ja vaikutukset, muutosten nopeus sekä oikeat annosmäärät vaihtelevat hieman. Voit myös halutessasi käyttää yksityisiä lääkäriasemia hormonihoitoasioissa, kun sinulla on erityisyksikön vahvistama diagnoosi.

Jotkut ovat aloittaneet hormonihoidon omalla päätöksellä lääkäreiden avulla jo ennen arviointijaksoa. Silloin hoitosi siirtyy julkiselle puolelle tässä vaiheessa, jos tahdot. Lääkärillä on aina mahdollisuus määrätä hormoneita transsukupuoliselle henkilölle, kuten muitakin tarpeellisia lääkkeitä, mutta useimmat lääkärit tahtovat ohjata potilaan lain ja asetuksen määrittämälle hoitopolulle. Tämä myös siksi, että monet lääkärit eivät pidä itseään riittävän asiantuntevina aloittamaan hormonihoitoja.

 

Nimen muutos

Diagnoosin saamisen jälkeen voit ottaa virallisiksi nimiksesi mitkä vain tahtomasi nimet, jotka Suomessa hyväksytään etunimiksi. Saat trans-työryhmältä puoltolausunnon maistraattiin vietäväksi nimenmuutosta hakiessasi. Nimen muutos tulkitaan usein hetkeksi, josta ns. arkielämän koe / tosielämän koe alkaa. Joskus jokin muukin hetki voidaan ajatella arkielämän kokeen rajapyykiksi, jos tähän on perusteltu syy. Esimerkiksi ehkä olet jo vuosia elänyt todellisessa sukupuolessasi sosiaalisesti eli jo tehnyt sosiaalisen transition.

Arkielämän koe / tosielämän koe on vain lakitekninen termi ja tarkoittaa aikaa, jolloin alat elää omaksi koetussa sukupuolessa sosiaalisesti niin pitkälti kuin pystyt. Edellytys on se, että sinä pyrit elämään näin, eikä se missä sukupuolessa toiset ihmiset ovat kykeneviä näkemään sinut tässä elämäsi vaiheessa. Tämä ei ole koe tai testi, jossa voisit epäonnistua, vaan tavallista elämääsi. Se voi olla testi sinulle itsellesi, jos tunnet siihen tarvetta ja tahdot käyttää aikaa itsetutkiskeluun varmistuaksesi, että naisellistuminen tai miehistyminen on oikea tie sinulle.

Olet trans-työryhmän seurannassa eli:

 • työryhmä varmistuu diagnoosista ja että hoito vie elämääsi eteenpäin havainnoimalla (kertomasi perusteella), miten koet fyysiset ja sosiaaliset elämän muutokset
 • saat lähetteitä muihin tarvitsemiisi hoitoihin, kuten karvan polttoon laserilla, puheterapiaan tai äänihuulileikkaukseen naisellistavassa hoidossa
 • työryhmä tekee kanssasi hoitopäätöksiä peruuttamattomista lääketieteellisistä hoidoista, kuten kirurgisista toimenpiteistä
 • saat halutessasi lähetteet mastektomiaan (rintojen poistoon) ja kohdun ja munasarjojen poistoon miehistävässä hoidossa
 • työryhmä antaa lausunnot sukupuolen vahvistamista varten eli nimen ja henkilötunnuksen muutoksista ja lähettää sinut toisen hoitoyksikön lääkärin luokse saamaan toisen puoltolausunnon juridista sukupuolen vahvistamista ja hetun muutosta varten
 • työryhmä laittaa lähetteen sukuelinkirurgiaan Töölön sairaalaan, jos toivot tätä hoitoa

 

Hormonihoito

Erityisyksikön psykiatrilta lähete sairaalan endokrinologille. Terveysriskien tai jopa terveyden pysyvän vaarantumisen (riskeinä mm. maksan toiminnan häiriintyminen tai veritulppariski) välttäminen edellyttää lääkärin valvonnassa tapahtuvaa hormonihoitoa.

Hormonihoidon tavallisimmat vaikutukset:

Testosteronihoito: äänenmurros (pysyvä), parran kasvun käynnistyminen (pysyvä), lihasmassan ja lihasvoiman kasvaminen ja kehon rasvan määrän väheneminen, ihon paksuuntuminen, klitoris kasvaa jonkin verran, psyykkisesti tasaisemmat mielentilat sekä seksuaalisen halukkuuden kasvaminen; tasapainoisempi ja rauhoittunut olo, kun sukupuoliristiriidan kokemus lievenee.

Mahdollisia sivuvaikutuksia: akne (pienelle osalle), kaljuuntuminen (riippuu geneettisestä perimästä), lihominen (vältettävissä liikunta- ja ruokatottumuksilla), aggressiivisuuden lisääntyminen (hormonin annostelua voi muuttaa ja aggressioita voi oppia kontrolloimaan), veristulppariski kasvaa (tarkkailtava arvoja lääkärin valvonnassa), maksan rasittumisen riski (lääkäri tarkkailee arvoja).

Estrogeeni- ja antiandrogeenihoito: rinnat alkavat kasvaa, lihasmassa ja -voima vähenevät ja kehon rasvakudos lisääntyy, kehon rasva kerääntyy lantiolle ja reisiin aiempaa enemmän, erektiot vähenevät ja jäävät vähitellen pois, kivesten koko pienenee, iho pehmenee, hiusten kasvu voi tuuheutua (ei kuitenkaan kasva uudelleen täysin kaljuuntuneisiin kohtiin), kehon karvoitus vähenee ja partakarvoitus pehmenee, psyykkisesti mielentilat muuttuvat vaihtelevimmiksi ja olo tunneherkemmäksi, seksuaalisen halukkuuden väheneminen, tasapainoinen ja rauhoittunut olo, kun sukupuoliristiriidan kokemus lievenee.

Mahdollisia sivuvaikutuksia: lihominen (vältettävissä liikunta- ja ruokatottumuksilla), masennusta (annostelua tarkistettava), veritulppariski kasvaa (tarkkailtava arvoja lääkärin valvonnassa), maksan rasittumisen riski (lääkäri tarkkailee arvoja). Tupakoimattomuus pienentää riskejä.

Hormonihoidon seurantaa voidaan toteuttaa myös paikallistasolla oman asuinkunnan palveluissa.

Epilaatio ja laser naisellistavassa hoidossa

Karvoituksen poisto kasvoista sekä tarvittaessa muualta kehosta. Voi itse hankkia yksityispuolen hoitona omalla kustannuksella. Sukupuoli-identiteetin tutkimusyksikön lääkärin suosituksesta mahdollisuus saada lähete ja hoito julkisella puolella.

 

Nimen muutos ja sukupuolen vahvistus juridisesti

Sukupuolen vahvistamista ja sosiaaliturvatunnuksen korjausta haetaan maistraatilta. Hakija tapaa henkilökohtaisesti toisenkin sukupuoli-identiteetin tutkimusyksikön lääkärin ja hänellä on hakemukseen liitettävänä sekä HUSin että TAYSin psykiatrien puoltolausunnot. Sukupuolen vahvistamisen edellytykset ovat 18 vuoden ikä, Suomen kansalaisuus tai pysyvä asuinkunta Suomessa, hedelmättömyys (johon riittää todiste hormonihoidossa olemisesta lääkärilausunnoissa) ja että hakija on elänyt omaksi kokemansa sukupuolen rooleissa vähintään kaksi vuotta (lääkärin lausunnosta selviää).

Jos henkilö on avioliitossa tai virallistetussa parisuhteessa edellytetään puolison suostumusta. Tällöin avioliitto muuntuu virallistetuksi parisuhteeksi tai virallistettu parisuhde muuntuu avioliitoksi. Avioeroa ei tapahdu ja juridisesti kyse on yhdestä ja samasta liitosta. Juridinen suhde omiin lapsiin säilyy samana.

Kun edellytykset täyttyvät henkilö voi itse valita sukupuolen vahvistamisen ajankohdan. Sukupuolen vahvistaminen juridisesti ei ole hoitojen saamisen edellytys.

Voit yrittää saada sukupuolen vahvistamista sekä diagnoosilla F 64.0 että myös diagnoosilla F 64.8, mutta jälkimmäisellä diagnoosilla on ollut Suomessa vaikeaa saada henkilötunnuksen muutosta ja sukupuolen vahvistamista. Esteenä on ollut sukupuolen korjausta säätelevän lain tulkinta, että oikeus omaksi koetun sukupuolen juridiseen vahvistamiseen koskisi vain transsukupuolisia. Tämä ei ole mikään itsestään selvä tulkintakäytäntö, joten voit yrittää omalla kohdallasi saada asian järjestymään. (Suomessa keskustellaan lisäksi siitä, voitaisiinko sukupuolen juridinen itsemääräämisoikes saada Suomen lainsäädäntöön, mutta asia ei ole vielä edennyt.)

Kirurgiset hoidot

Lähetteet kirurgisiin toimenpiteisiin saadaan sukupuoli-identiteetin tutkimusyksikön lääkäriltä.

Mahdolliset kirurgiset hoidot:

 • äänihuulileikkaukset (transnaisilla) äänensävyn muuttamiseksi ja/tai aataminomenan pienentäminen
 • rintojen poisto eli mastektomia (transmiehillä)
 • rintaimplantit (transnaisilla), jos hormonihoidon seurauksena tapahtunut rintojen kasvu on täysin riittämätön sukupuolen tunnusmerkiksi.

Sukuelinkirurgia

Sukuelinkirurgia on orkiektomiaa lukuunottamatta keskitetty HUSiin Töölön plastiikkakirurgiseen yksikköön. Kohdun ja munasarjojen poistoa sekä rintaleikkauksia voidaan tehdä myös paikallistasolla.

Sukuelinkirurgiset leikkaukset ovat julkisen puolen palvelua ja potilas maksaa omavastuuosuuden sairaalassaolopäiviltä, kuten muissakin leikkauksissa. Yksityispuolen leikkaukset mahdollisia ulkomailla, jolloin asiakkaan on itse selvitettävä laatu- ja potilasturvallisuuskysymykset.

Miehistävä: Usean leikkauksen sarjana poistetaan kohtu ja munasarjat sekä muotoillaan sukelinten alue (muotoillaan penis omasta kehosta otetulla siirrännäiskudoksella tai muotoillaan hormonihoidossa kasvanut klitoris penikseksi sekä asetetaan kivesproteesit).

Naisellistava: Poistetaan kivekset, kivespussin ihosta muotoillaan häpyhuulet, peniksen iho käännetään vaginan sisäpinnaksi rakennettuun onteloon, terskasta muotoillaan klitoris. Hermoradat pyritään säilyttämään niin, että tuntoherkkyys säilyisi mahdollisimman hyvin, virtsaputki muotoillaan uudelleen.

Tukipalvelut

Tukipalvelut ovat vapaavalintainen osa hoitoprosessia ja tukipalveluihin hakeudutaan itse aktiivisesti. Tukipalveluja voi käyttää ennen sukupuolenkorjaushoitoja, niiden aikana tai niiden jälkeen. Vertaistukea ja mahdollisuuksia vaikuttaa tarjoaa Transtukipisteen lisäksi myös Trasek ry.


Lisätietoa:

Sukupuolen korjaaminen ja leikkaushoidot [pdf]
Antti Karanki 2010

Byrokratiaopas sukupuolensa korjaavalle – terveys, korvaukset, oikeusturva, taloudellinen asema [pdf]
52 sivua
Antti Karanki 2009

Transtukipiste

Pasilanraitio 5 (toinen kerros)
00240 Helsinki

Toimistolle kuljetaan hissillä Pasilanraition puolelta, jossa ovisummeri sijaitsee. Käynti on esteetön. Toimistolle pääsee myös Fredriksberginkadun puolelta portaita pitkin. Ilmoitathan etukäteen henkilökunnalle, mikäli käytät jälkimmäistä reittiä.

Setan Transtukipiste l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design