Sukupuolenkorjaushoito Suomessa

Sukupuolenkorjaushoito tarkoittaa sitä, että ihminen saa lääketieteellistä apua ei-toivottujen sukupuolen kehollisten piirteiden lieventämiseen ja poistamiseen. Monille tämä tarkoittaa kehon muuttamista naisellisempaan/feminiinisempään tai miehisempään/maskuliinisempaan suuntaan, joillekin taas neutraaliin suuntaan muuttamista. Lisäksi sukupuolenkorjausprosessiin kuuluu usein juridisen sukupuolen vahvistaminen itselle oikeaksi eli henkilötunnuksen korjaaminen. Sukupuolenkorjaushoitoa ja juridista sukupuolen vahvistamista säätelee laki ja asetus.
Sukupuolenkorjausprosessiin päästäkseen täytyy käydä läpi sukupuoli-identiteetin tutkimukset ja saada hoitoon oikeuttava diagnoosi.

 

Miten korjausprosessiin hakeudutaan?

Pyydä lääkäriltäsi lähete erikoissairaanhoitoon sukupuoli-identiteetin diagnosointitutkimuksiin joko Helsinkiin sukupuoli-identiteetin tutkimuksen poliklinikalle (HYKS:n psykiatrian poliklinikalla Meilahdessa) tai Tampereelle TAYS:n TRANS-poliklinikalle.

Alle 18-vuotiaitten yksiköiden postiosoitteet ovat:

Helsingissä:

Pasilan nuorisopsykiatrian tutkimus-, akuutti- ja
konsultaatiopoliklinikka (TAK)

PL 356, 00029 HUS
faksi (09) 471 78285
tiedustelut puh (09) 471 78284

Sähköinen lähete Helsingin nuorten yksikköön: Lähetelaatikko: TAK-poliklinikoiden yhteinen laatikko, sanomatunniste NUORISOPSYK
HYKS:in ohjeet lähetteisiin


Tampereella:

Pitkäniemen sairaala

EVA-yksikkö

33380 Nokia

EVA-yksikön läheteohjeet

18 vuotta täyttäneiden yksiköt ovat:

Helsingissä:

Sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikka

PL 442, 00029 HUS
HUS:in läheteohjeet

 

Tampereella:

Tampereen yliopistollinen sairaala

Yleissairaalapsykiatrian poliklinikka

PL 2000, 33521 Tampere
TAYS:in läheteohjeet

Lähetteen sinulle voi kirjoittaa kuka vain lääkäri, esimerkiksi terveyskeskuksen yleislääkäri. Ota lääkäriin mukaan kopio laista ja hoitoasetuksesta. Jos asia on lääkärille uusi, tämä voi nopeuttaa lähetteen saamista.

Jos olet alle 18-vuotias, saat arvion nuorisopsykiatrian puolella, HYKSissä tai Tampereella EVA-yksikössä. Sinä voit pyytää tai yhdessä vanhempiesi kanssa voitte pyytää sinulle lähetettä suoraan nuorisopsykiatriaan ”sukupuoli-identiteettihäiriöiden” diagnosointitutkimuksiin.

Jos sinun tilannettasi halutaan ensin selvittää kotipaikkakuntasi psykiatriassa, sinun ei tarvitse suostua pidempiin (monen käynnin) keskusteluihin siellä. Kunnallisissa terveyspalveluissa halutaan usein lähettää erikoissairaanhoitoon vain silloin, kun tämä on ehdottoman tarpeellista. Sukupuoliristiriitaa ja sen hoitoa ei aina tunneta hyvin, joten asiaa tuntemattoman lääkärin voi olla vaikea olla varma, että erikoissairaanhoito todella on tarpeen sinulle. Siksi lähetettä pyytävä joskus lähetetään paikalliseen psykiatriaan arvioitavaksi ensin. Voit pitää kiinni siitä, että tarvitset lähetteen asetuksen mukaiseen erityisyksikköön HYKSiin tai TAYSiin, etkä tahdo asiaa selviteltävän paikallistason psykiatriassa.

Vain näissä erityisyksiköissä voit edetä hoitoon asti ja vain erityisyksiköiden diagnoosi kelpaa, jos haluat myöhemmin vahvistaa juridisen sukupuolen. (Poikkeuksia voidaan tehdä ulkomailla asuneiden ja siellä hoitoa saaneiden kohdalla.)

Kotikuntasi maksaa tutkimuksen erikoissairaanhoidossa ja sinulle se on maksutonta. Pitkiä matkoja kulkevat voivat saada Kelan matkakulukorvausta ja Tampereella yöpyä potilashotellissa.

 

Korjausprosessi voi edetä seuraavien vaiheiden kautta:

• lähetteen hakeminen sukupuoli-identiteetin tutkimuksiin
• tutkimusjakso sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikalla (TAYS ja HYKS).
• diagnoosin asettaminen (F64.0 ”transsukupuolisuus” tai F64.8. ”muu sukupuoli-identiteetin häiriö”)
• hoitojen aloittaminen: esimerkiksi hormonihoito, kasvojen karvoituksen poisto ja ääniterapia niille, jotka sitä tarvitsevat ja haluavat
• nimenmuutos (niille, jotka haluavat)
• ns. tosielämänkoe alkaa
• osa leikkaushoidoista on mahdollisia jo tässä vaiheessa (rintojen poisto transmaskuliineilla, äänihuulileikkaus ja aataminomenan pienentäminen transfeminiineillä)
• sukupuolen juridinen vahvistaminen (mahdollinen pääasiassa vain transsukupuolisuus-diagnoosilla F64.0)
• genitaalikirurgia eli sukuelinkirurgia (niille jotka tarvitsevat ja haluavat)

Kaikille kaikki hoidot eivät ole tarpeellisia, korjausprosessit ovat yksilöllisiä.

 

Sukupuoli-identiteetin tutkimusjakso

Kannattaako lähteä sukupuoli-identiteetin tutkimuksiin, jos on epävarma?

Kun haluat diagnoosin, harkitset sukupuolenkorjaushoitoa ja olet mielestäsi valmis aloittamaan arvion, on todennäköisesti sopiva aika. Usein lääkärillä me ihmiset odotamme lääkärin ehkä tietävän, mikä meitä vaivaa, vaikka emme itse tietäisi tai olisi varmoja. Ota huomioon, että tämä asia on hieman toisin, koska diagnoosi perustuu sinun kokemuksillesi, oivalluksillesi itsestäsi ja sinun identiteettitunteellesi.
Diagnoosin saa, kun itse on riittävän varma sukupuoli-identiteetistään ja hoitotoiveistaan. Toisaalta tutkimusprosessissa oleminen voi saada sinut kohtaamaan sukupuoliristiriitaan liittyviä kokemuksiasi ja toiveitasi ja vahvistaa identiteettitunnettasi johonkin suuntaan ja pystyt ehkä tulemaan varmemmaksi.

Miten transsukupuolisuus tai muu sukupuoliristiriita diagnosoidaan?

Transsukupuolisuuden ja muun sukupuoliristiriidan diagnosointi ja hoitosuunnitelma voidaan Suomessa tehdä vain TAYS:ssa tai HYKS:ssa tai alle 18-vuotiaille näiden sairaaloiden nuorisopsykiatrian yksiköissä.
Diagnoosin teko kestää tavallisimmin noin vuoden, joskus pidempäänkin. Diagnosoinnin hitaus liittyy sairaaloiden resursseihin, potilasturvallisuuteen (vaikka sinä tietäisit, mikä on sinulle hyväksi, lääkärinkin on tästä varmistuttava; Suomessa lääkäri on vastuussa hoitopäätöksistään) sekä historiallisiin ja kulttuurisiin tekijöihin. Silloin, kun suomalaiset sukupuolen korjaushoidon käytännöt luotiin, yleisesti vielä suositeltiin pitkiä, vähintään puolen vuoden tutkimus- ja arviointijaksoja kaikille sukupuolta korjaaville. (Nykyään hoitoon voidaan kansainvälisten suositusten mukaan ryhtyä tarvittaessa nopeamminkin, eikä pitkiä psykiatrisia selvittelyjaksoja ajatella kaikkien ihmisten tarvitsevan. Tämä uusi hoitoajattelu on tulossa Suomeen vähitellen.)
Sukupuoli-identiteetin tutkimusyksiköissä on työryhmät, joihin kuuluvat psykiatrian erikoislääkäri ja psykologi, psykiatrinen sairaanhoitaja/omahoitaja ja TAYS:ssa sosiaalityöntekijä/perheterapeutti sekä konsultoivina jäseninä endokrinologi, plastiikkakirurgi sekä mahdolliset muut erikoislääkärit. Arvio tehdään niin, että käyt keskustelemassa työryhmän jäsenten kanssa noin kerran kuukaudessa tutkimusjakson ajan. Tärkein informaatio sinusta on se, mitä itse kerrot. Tärkeää on kertoa, miten sinä koet sukupuolesi, miksi toivot korjaushoitoa ja miten uskot hoidon vaikuttavan elämääsi. Voit kertoa myös huoliasi ja epäilyjäsi asian suhteen. Ihmisille, jotka eivät itse ole melko varmoja siitä, että tulevat hoidosta hyötymään, ei hoitoa suositella. Epäilyt ja huolet kuuluvat luonnollisena asiana suuriin elämänmuutoksiin ja jos sinulla on paljon huolia, niiden läpikäyntiin kannattaa etsiä tukea myös jostain muualta, kuin tältä erotusdiagnostiikkaan keskittyvältä työryhmältä. Esimerkiksi vertaistukiryhmä, Transtukipisteen työntekijä, oma terapeutti tai läheinen ihminen voi ehkä olla tukenasi. Diagnoosin varmistuttua käyt vielä tapaamassa työryhmän työntekijöitä, mutta käyntejä on harvemmin.
Tutkimusjaksolla tehdään myös psykologisia testejä. Testeihin kuuluu muun muassa persoonallisuuden rakenteen ja psyykkisten selviytymiskeinojen testausta. Esimerkiksi Roschachin testin (”musteläiskätesti”) idea on, että kuviot ovat sen verran abstrakteja, etteivät ne varsinaisesti esitä mitään. Nykyisin laajalti käytössä olevan exneriläisen tulkintamenetelmän mukaan Rorschachin testi on persoonallisuuden arviointimenetelmä, joka perustuu siihen, että tutkittava tuo esiin hänelle tyypillisiä tapoja toimia, havaita, ajatella ja reagoida ympäristön ärsykkeisiin. Psykologisten testien tehtävä on auttaa tekemään arviota vahvuuksistasi ja haavoittuvaisista alueistasi ja saada varmistus asioille, jotka ehkä mietityttävät trans-työryhmää.
Tutkimusjakson aikana tai sen jälkeen on mahdollisuus perhe-/läheistapaamiseen. Perhe-/läheistapaaminen tarkoittaa, että hoitotyöryhmä tapaisi mielellään perhettäsi antaakseen heille tietoa ja jotta perhe voi yhdessä jakaa ajatuksiaan ja tunteitaan. Jotkut lääkärit toivovat perheenjäseniesi antavan tietoja elämänhistoriastasi, jotka vielä varmistavat lisää hänen diagnoosiaan. Lääkärit ymmärtävät, että perheenjäsenet eivät tässä vaiheessa aina vielä usko transsukupuolisuuden olevan totta ja tämä voi vaikuttaa siihen, mitä perhe kykenee muistelemaan. Vaikka perheesi olisi tilanteestasi ihan eri mieltä kuin sinä, ei tämä ole syy olla hoitamatta sinua. Perhetapaaminen ei myöskään ole pakollinen. Sitä suositellaan siksikin, että yhden perheenjäsenen sukupuolen korjaus on aina suuri asia toisillekin ja perhetapaaminen voi edistää asian käsittelyä perheessä.

Mitä sinusta arvioidaan

Diagnosoidaan sinulla oleva sukupuoliristiriidan kokemus erotusdiagnostiikan avulla (eli suljetaan pois kaikki psykiatriset sairaudet ja häiriöt, jotka voisivat selittää sukupuoleen liittyviä tuntemuksia ja muutostoivetta).
Arvioidaan sinun toimintakykyäsi ja voimavarojasi eli jaksatko työryhmän arvioinnin perusteella tässä elämänvaiheessa käydä läpi sukupuolen korjaushoidon niin, että hyvinvointisi kohenee eikä heikenny. Riittävä toimintakyky on edellytys fyysiselle hoidolle, mutta se ei tarkoita, etteikö sinulla saisi olla ongelmia, huolia ja esimerkiksi ahdistuneisuutta tai masentuneita oloja.
Arvioidaan, olisiko hyödyllistä ensin hoitaa tai ratkaista jokin muu ongelma, esimerkiksi saada päihteiden käyttö hallintaan tai selkiyttää itselleen lisää sukupuoli-identiteettiään, esimerkiksi terapian avulla.
Keskustellaan sukupuolenkorjaushoidoista ja niihin liittyvistä riskeistä ja voit itse vielä myös harkita, sopiiko hoito sinulle ja mitä hoitomuotoja toivot.

 

 

Miten hoito alkaa?

Mikäli saat diagnoosin F64.0 (”transsukupuolisuus”) tai F64.8 (”muu sukupuoli-identiteetin häiriö”) – F64.8 kategoriaan kuuluu muunsukupuolisuus, transgender, gender fluid ja muut ei-binääriset sukupuoli-identiteetit – ja tahdot edetä hoitoon, eikä työryhmä ole nähnyt tälle estettä, sinulle tehdään hoitosuunnitelma. Hoitosuunnitelma ei aina ole kirjallinen, mutta hoitoneuvottelussa lääkärin kanssa sinulle selvitetään, miten voit edetä sukupuolen korjaushoidossa. Eteneminen hoitoihin on yksilöllistä.
Tällä hetkellä sukupuolen korjausta sääteleviä lakeja Suomessa tulkitaan yleensä niin, että F64.8 diagnoosilla ei voi saada juridista sukupuolen vahvistamista eikä kaikkia sukupuolenkorjaushoitoja. Toisaalta jos tahdot kaikki mahdolliset sukupuolenkorjaushoidot sinun kannattaa hyväksyä F64.0 diagnoosi, koska hoitotoiveesi on silloin sama kuin transsukupuolisuuden diagnostisissa kriteereissä sanotaan. Ei haittaa, vaikka oma sukupuoli-identiteettisi ei olisi täysin binäärinen. Muunsukupuolisuus ja transsukupuolisuus ovat diagnostisesti eri kategoriota, mutta ihmisten kokemusmaailmassa ne voivat liittyä yhteen. Osa ihmisistä, jotka ovat muunsukupuolisia tai transgendereitä, hankkivat transsukupuolisuus-diagnoosin saadakseen tarvitsemaansa hoitoa ja juridisen sukupuolen vahvistamisen. Jos sinulla on muunsukupuolinen identiteetti, mutta transsukupuoliset hoitotarpeet, voi olla ihan mahdollista painottaa niitä omia kokemuksia, jotka ovat samoja transsukupuolisten kanssa ja hyväksyä transsukupuolisuus-diagnoosi. Toisaalta avoimuus ja rehellisyys ovat tärkeitä asioita hyvässä hoitosuhteessa ja takaavat yleensä paremman hoitoturvallisuuden. Jos olet muunsukupuolinen, saatat joutua tasapainoilemaan näiden eri näkökulmien ja arvojen kanssa ja löytämään oman polun, joka on sinulle oikea.

 

Ei-kirurgiset hoidot

Hormonihoito

Diagnoosin asettamisen jälkeen saat lähetteen julkisen terveydenhoidon yksikköön, jossa hormonihoito voidaan käynnistää, esimerkiksi HYKS:in Naistenklinikalle tai TAYS:in hormoni- ja lapsettomuuspoliklinikalle. Jos sinulle tulee hormoneihin liittyviä huolia, keskustelet niistä jatkossa hormonihoitoa tuntevien erikoislääkäreiden kanssa. Miehistävässä/maskulinisoivassa hoidossa saat testosteronia. Naisellistavassa/feminisoivassa hoidossa saat estrogeenia ja antiandrogeenia. Jokainen on yksilö ja vaikutukset, muutosten nopeus sekä oikeat annosmäärät vaihtelevat hieman. Voit myös halutessasi käyttää yksityisiä lääkäriasemia hormonihoitoasioissa, kun sinulla on erityisyksikön vahvistama diagnoosi.
Jotkut ovat aloittaneet hormonihoidon omalla päätöksellä lääkäreiden avulla jo ennen tutkimusjaksoa. Silloin hoitosi siirtyy julkiselle puolelle tässä vaiheessa, jos tahdot. Lääkärillä on aina mahdollisuus määrätä hormoneita transsukupuoliselle henkilölle, kuten muitakin tarpeellisia lääkkeitä, mutta useimmat lääkärit tahtovat ohjata potilaan lain ja asetuksen määrittämälle hoitopolulle. Tämä myös siksi, että monet lääkärit eivät pidä itseään riittävän asiantuntevina aloittamaan hormonihoitoja.

Hormonihoidon tavallisimmat vaikutukset:
Testosteronihoito: äänenmurros (pysyvä), parran kasvun käynnistyminen (pysyvä), lihasmassan ja lihasvoiman kasvaminen ja kehon rasvan määrän väheneminen, ihon paksuuntuminen, klitoriksen kasvu, seksuaalisen halukkuuden mahdollinen kasvaminen, psyykkisesti tasaisemmat mielentilat sekä tasapainoisempi ja rauhoittunut olo, kun sukupuoliristiriidan kokemus lievenee.
Mahdollisia sivuvaikutuksia: akne, kaljuuntuminen (riippuu geneettisestä perimästä), lihominen (vältettävissä liikunta- ja ruokatottumuksilla), aggression lisääntyminen (hormonin annostelua voi muuttaa ja aggressioita voi oppia kontrolloimaan), veristulppariski kasvaa (tarkkailtava arvoja lääkärin valvonnassa), maksan rasittumisen riski (lääkäri tarkkailee arvoja).

Estrogeeni- ja antiandrogeenihoito: rintojen kasvu käynnistyminen, lihasmassan ja -voiman väheneminen, kehon rasvakudoksen lisääntyminen, kehon rasvan kerääntyminen lantiolle ja reisiin aiempaa enemmän, erektioiden pehmeneminen ja väheneminen, kivesten koon pieneneminen, seksuaalisen halukkuuden mahdollinen väheneminen, ihon pehmeneminen, hiusten kasvu voi tuuheutua (ei kuitenkaan kasva uudelleen täysin kaljuuntuneisiin kohtiin), kehon karvoituksen väheneminen ja partakarvoituksen pehmeneminen, psyykkisesti mielentilat muuttuvat vaihtelevimmiksi ja olo tunneherkemmäksi, toisaalta tasapainoinen ja rauhoittunut olo, kun sukupuoliristiriidan kokemus lievenee.
Mahdollisia sivuvaikutuksia: lihominen (vältettävissä liikunta- ja ruokatottumuksilla), mielialan lasku (annostelua tarkistettava), veritulppariski kasvaa (tarkkailtava arvoja lääkärin valvonnassa), maksan rasittumisen riski (lääkäri tarkkailee arvoja). Tupakoimattomuus ja perusterveelliset elintavat pienentävät riskejä.
Hormonihoidon seuranta voidaan toteuttaa myös paikallistasolla oman asuinkunnan palveluissa.

Epilaatio ja laser naisellistavassa/feminisoivassa hoidossa

Kasvojen karvoitusta voi poistaa laserhoidolla tai neulaepilaatiolla ja hoito kuuluu sukupuolenkorjaushoitoihin, joita saa sukupuoli-identiteetin tutkimusyksikön lääkärin suosituksesta julkisessa terveydenhoidossa. Voit myös saada hoitoja omalla kustannuksellasi yksityisiltä palveluntarjoajilta.
Nimen muutos
Diagnoosin saamisen jälkeen voit ottaa virallisiksi nimiksesi mitkä vain tahtomasi nimet, jotka Suomessa hyväksytään etunimiksi. Saat työryhmän lääkäriltä puoltolausunnon maistraattiin vietäväksi nimenmuutosta hakiessasi. Nimen muutos tulkitaan usein hetkeksi, josta ns. arkielämän koe / tosielämän koe alkaa. Joskus jokin muukin hetki voidaan ajatella arkielämän kokeen rajapyykiksi, jos tähän on perusteltu syy. Esimerkiksi ehkä olet jo vuosia elänyt todellisessa sukupuolessasi sosiaalisesti eli olet jo tehnyt sosiaalisen transition.

”Tosielämänkoe”

Arkielämän koe / tosielämän koe on lakitekninen termi ja tarkoittaa aikaa, jolloin alat elää sukupuoli-identiteettisi mukaisessa sukupuolessa sosiaalisesti niin pitkälti kuin pystyt ja haluat. Edellytys on se, että sinä pyrit elämään näin, eikä se missä sukupuolessa toiset ihmiset ovat kykeneviä näkemään sinut tässä elämäsi vaiheessa. Tämä ei ole koe tai testi, jossa voisit epäonnistua, vaan tavallista elämääsi. Se voi olla testi sinulle itsellesi, jos tunnet siihen tarvetta ja tahdot käyttää aikaa itsetutkiskeluun varmistuaksesi, että tämä on oikea tie sinulle.

Seurantatapaamiset sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikalla
Diagnoosin asettamisen jälkeen sinulla on vielä tapaamisia sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikalla, mutta harvemmin kuin tutkimusjakson aikana. Seurantatapaamisten tarkoitus on, että saat mahdollisuuden vielä keskustella siitä, miten tähän asti saamasi hoidot ja kokemasi muutokset ovat vaikuttaneet elämääsi. Työryhmä varmistuu diagnoosista ja että hoito vie elämääsi eteenpäin. Työryhmä tekee kanssasi hoitopäätöksiä muista lääketieteellisistä hoidoista, kuten kirurgisista toimenpiteistä. Työryhmä antaa lausunnot sukupuolen vahvistamista varten eli nimen ja henkilötunnuksen muutoksista ja lähettää sinut toisen hoitoyksikön lääkärin luokse saamaan toisen puoltolausunnon juridista sukupuolen vahvistamista eli henkiötunnuksen muutosta varten.

 

Sukupuolen juridinen vahvistaminen

Sukupuolen vahvistamista ja henkilötunnuksen korjausta haetaan maistraatilta. Hakija tapaa henkilökohtaisesti toisenkin sukupuoli-identiteetin tutkimusyksikön lääkärin ja hänellä on hakemukseen liitettävänä sekä HYKSin että TAYSin psykiatrien puoltolausunnot juridisen sukupuolen vahvistamiselle. Sukupuolen vahvistamisen edellytykset ovat 18 vuoden ikä, Suomen kansalaisuus tai pysyvä asuinkunta Suomessa, hedelmättömyys (johon riittää lääkärin lausunto hormonihoidossa olemisesta) ja lääkärin lausunto sukupuoli-identiteetin pysyvyydestä ja siitä, että elää omaksi kokemansa sukupuolen roolissa.

Kun edellytykset täyttyvät henkilö voi itse valita sukupuolen vahvistamisen ajankohdan. Sukupuolen vahvistaminen juridisesti ei ole hoitojen saamisen edellytys.
Voit hakea sukupuolen vahvistamista sekä diagnoosilla F64.0 että myös diagnoosilla F64.8, mutta jälkimmäisellä diagnoosilla on ollut Suomessa vaikeaa saada henkilötunnuksen korjausta ja sukupuolen vahvistamista. Esteenä on ollut sukupuolen korjausta säätelevän lain tulkinta, että oikeus omaksi koetun sukupuolen juridiseen vahvistamiseen koskisi vain (binäärisiä) transsukupuolisia. Tämä ei ole mikään itsestään selvä tulkintakäytäntö, joten voit yrittää omalla kohdallasi saada asian järjestymään. (Suomessa keskustellaan lisäksi siitä, voitaisiinko sukupuolen juridinen itsemääräämisoikeus saada Suomen lainsäädäntöön, mutta asia ei ole vielä edennyt.)

 

Mahdolliset kirurgiset hoidot

  • äänihuulileikkaukset (transnaisilla ja muilla transfeminiineillä) äänensävyn muuttamiseksi ja/tai aataminomenan pienentäminen
  • rintojen poisto eli mastektomia (tällä hetkellä mahdollista julkisen terveydenhuollon piirissä vain F64.0-diagnoosilla)
  • rintaimplantit (transnaisilla), jos hormonihoidon seurauksena tapahtunut rintojen kasvu on täysin riittämätön sukupuolen tunnusmerkiksi.
  • sukuelinkirurgia

Lähetteet kirurgisiin toimenpiteisiin saadaan sukupuoli-identiteetin tutkimusyksikön lääkäriltä.

Sukuelinkirurgia

Sukuelinkirurgia on orkiektomiaa (eli kivesten poistoa) lukuunottamatta keskitetty HUSiin Töölön plastiikkakirurgiseen yksikköön. Kohdun ja munasarjojen poistoa sekä rintakehän leikkauksia voidaan tehdä myös paikallistasolla.

Sukuelinkirurgiset leikkaukset ovat nekin julkisen terveydenhuollon palvelua ja potilas maksaa omavastuuosuuden sairaalassaolopäiviltä, kuten muissakin leikkauksissa. Yksityisten palveluntarjoajien leikkaukset ovat mahdollisia ulkomailla, jolloin asiakkaan on itse selvitettävä laatu- ja potilasturvallisuuskysymykset.
Miehistävä/maskulinisoiva: Usean leikkauksen sarjana poistetaan kohtu ja munasarjat sekä muotoillaan sukelinten alue (muotoillaan penis omasta kehosta otetulla siirrännäiskudoksella tai muotoillaan hormonihoidossa kasvanut klitoris penikseksi sekä asetetaan kivesproteesit).
Naisellistava/feminisoiva: Poistetaan kivekset, kivespussin ihosta muotoillaan häpyhuulet, peniksen iho käännetään vaginan sisäpinnaksi rakennettuun onteloon, terskasta muotoillaan klitoris. Hermoradat pyritään säilyttämään niin, että tuntoherkkyys säilyisi mahdollisimman hyvin, virtsaputki muotoillaan uudelleen.

 

Sinulle tulevat kustannukset

Sukupuolenkorjausprosessiin kuuluvat tutkimukset ja hoidot kuuluvat Suomessa julkiseen terveydenhoitoon. Kotikuntasi maksaa tutkimuksen sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikalla ja sinulle se on maksutonta. Pitkiä matkoja kulkevat voivat saada Kelan matkakulukorvausta ja Tampereella yöpyä potilashotellissa tutkimusjakson käyntien yhteydessä.
Hormonihoitoon saa yleensä Kelan peruskorvauksen (40% lääkkeen hinnasta) noin vuoden ajan jonka jälkeen hormonihoidon seurannasta vastaavan lääkärin lausunnolla voit hakea Kelan ylempää erityiskorvausta (100%, omavastuu 4,50€/ostokerta). Lisätietoa Kelan korvauksista

Muissa hoidoissa, kuten kasvojen karvoituksen poistossa on kuntakohtaista vaihtelua hinnan omavastuuosassa. Leikkaushoidoissa sairaalahoidon maksaa pääosion potilaan kotikunta. Sinun maksettavaksi tulee sairaalassaolon ajalta potilasmaksu, joka on eri suuruinen eri kunnissa (esimerkiksi Helsingissä 48,90€/vuorokausi vuonna 2018).

Tukipalvelut

Tukipalvelut ovat vapaavalintainen osa korjausprosessia ja tukipalveluihin hakeudutaan itse aktiivisesti. Tukipalveluja voi käyttää ennen sukupuolenkorjaushoitoja, niiden aikana tai niiden jälkeen. Vertaistukea ja mahdollisuuksia vaikuttaa tarjoaa Transtukipisteen lisäksi myös Trasek ry ja mm. Setan jäsenjärjestöt.

Lisätietoa aiheesta:

Sukupuolen korjaaminen ja leikkaushoidot [pdf]
Antti Karanki 2010

Byrokratiaopas sukupuolensa korjaavalle – terveys, korvaukset, oikeusturva, taloudellinen asema [pdf]
52 sivua
Antti Karanki 2009

Lisätietoa voit tarvittaessa kysyä Transtukipisteen palveluohjaajalta: miska.salakka(at)seta.fi

Transtukipiste

Pasilanraitio 5 (toinen kerros)
00240 Helsinki

Toimistolle kuljetaan hissillä Pasilanraition puolelta, jossa ovisummeri sijaitsee. Käynti on esteetön. Toimistolle pääsee myös Fredriksberginkadun puolelta portaita pitkin. Ilmoitathan etukäteen henkilökunnalle, mikäli käytät jälkimmäistä reittiä.

Setan Transtukipiste l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design