Selvitystä intersukupuolisuudesta tehdään – osallistu haastatteluun tai täytä verkkokysely!

Osana kansallista perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelmaa (2017-2019) toteutetaan selvitys intersukupuolisten* ihmisten oikeuksista ja kokemuksista.

Intersukupuolisten ihmisten ja heidän vanhempiensa kokemuksia kerätään teemahaastatteluilla ja verkkokyselyillä kesän 2018 aikana. Osallistumalla autat keräämään tärkeää tietoa intersukupuolisten ihmisten ja heidän vanhempiensa kokemuksista!

Osallistujiksi etsitään:

  • 15 vuotta täyttäneitä ihmisiä, joilla on intersukupuolinen keho
    • Sinulla voi esimerkiksi olla todettu jokin intersukupuolisuuteen usein liitetyistä lääketieteellisistä diagnooseista kuten synnynnäinen lisämunuaisen hyperplasia (CAH), androgeeni insensitiivisyys (AIS, CAIS, PAIS), gonadien dysgenesia (mm. Swyerin syndrooma), 5α-reduktaasin puutos, hypospadia, muu sukuelinten erilaisuus tai puuttuminen, jokin muu intersukupuolisuuden muoto tai sen hoitokäytäntöjä lähellä oleva esimerkiksi Klinefelterin tai Turnerin oireyhtymä. Selvityksessä näihin kaikkiin viitataan termillä intersukupuolisuus.
  • Intersukupuolisten lasten vanhempia

Kerätyn tiedon ja muun selvitystyön perusteella selvityksessä annetaan viranomaisille konkreettisia suosituksia siitä, miten intersukupuolisten ihmisten asemaa ja oikeuksia Suomessa ja osana Suomen kansainvälistä ihmisoikeuspoliittista toimintaa voidaan kehittää. Oikeusministeriö ja ulkoministeriö julkaisevat selvityksen keväällä 2019.

Selvityksellä kerätään tietoa siitä, millaisia kokemuksia ihmisillä, joilla on intersukupuolinen keho, on terveydenhuollosta ja miten terveydenhuollon toimenpiteet ovat vaikuttaneet heidän elämäänsä, minkälaista tietoa ja tukea he ovat saaneet ja mitä he kokevat tarvitsevansa. Lisäksi kerätään tietoa siitä, miten intersukupuolisuus on vaikuttanut ihmisten kokemuksiin päivähoidossa, koulussa, harrastusryhmissä, opiskelu- ja työelämässä sekä selvitetään hyviä käytäntöjä intersukupuolisten ihmisten huomioimiseen eri elämän alueilla. Lisäksi selvitetään intersukupuolisten lasten vanhempien kokemuksista sekä heidän tiedon ja tuen tarvettaan. Osallistujat saavat itse valita aiheet, joista haluavat kertoa, eikä kaikkiin kysymyksiin tarvitse vastata. Selvitys sisältää lisäksi katsauksen eräiden muiden maiden tilanteeseen. Selvityksen rahoittavat oikeusministeriö ja ulkoministeriö ja sen toteuttaa riippumaton asiantuntija Tikli Oikarinen.

Ilmoittaudu haastatteluun tai kysy lisää:

Kuvassa on Tikli Oikarinen.Tikli Oikarinen
tikli.oikarinen@protonmail.com
0505742086 (myös tekstiviestit ja Whatsapp)

Lisätietoa selvityksestä ja linkki verkkokyselyyn:

yhdenvertaisuus.fi/intersukupuolisuus

 

LUOTTAMUKSELLISUUS JA TIETOSUOJA

Selvitykseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista, eikä siitä makseta osallistujille korvausta. Verkkokyselyn ja haastattelun kaikkiin kysymyksiin ei tarvitse vastata ja suostumuksen osallistumisesta voi peruuttaa missä vaiheessa tahansa ilman syytä. Kyselyn ja haastattelun tietoja käytetään intersukupuolisten henkilöiden kokemuksia koskevan oikeusministeriön ja ulkoministeriön rahoittaman selvityksen laadinnassa.

Selvitys toteutetaan anonyymisti. Selvityksen tarkoituksena ei ole kerätä tietoa, jonka perusteella yksittäisiä henkilöitä voitaisiin tunnistaa. Selvitys raportoidaan siten, ettei yksittäisiä henkilöitä tai heidän vastauksia voi tunnistaa. Aineistoa käsitellään suojatuilla verkkolevyillä ja suojatuilla muistivälineillä.

Oikeusministeriö vastaa kyselyssä kerättävien tietojen käsittelystä rekisterinpitäjänä. Tietojen käsittelyn sekä selvityksen laatimisen tarkoitus on valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman mukaisesti edistää intersukupuolisten henkilöiden itsemääräämisoikeutta (perustuslain 7 § 1 mom. ja 22 §). Tietoa tietosuojasta oikeusministeriön toiminnassa saat osoitteesta oikeusministerio.fi/tietosuoja

*Intersukupuolisuudella tarkoitetaan sitä, että henkilön keholliset sukupuolta määrittävät tekijät eivät synnynnäisesti ole yksiselitteisesti joko nais- tai miestyypilliset.

Transtukipiste

Pasilanraitio 5 (toinen kerros)
00240 Helsinki

Toimistolle kuljetaan hissillä Pasilanraition puolelta, jossa ovisummeri sijaitsee. Käynti on esteetön. Toimistolle pääsee myös Fredriksberginkadun puolelta portaita pitkin. Ilmoitathan etukäteen henkilökunnalle, mikäli käytät jälkimmäistä reittiä.

Setan Transtukipiste l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design