Normatiiviset lomakkeet ja loukkaavat termit transasiakkaiden ongelmana terveydenhuollossa

Diakonia-ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijat Sabrine Ben Aziza ja Petri Kalliomäki tekivät opinnäytetyötään varten kyselyn, jonka mukaan jopa 52 % transsukupuolisista jättää käyttämättä perusterveydenhuollon palveluita syrjinnän pelossa. Selkeää syrjintää terveydenhuollossa koki noin 30 % vastaajista. Jopa 60 % oli kokenut liiallista uteliaisuutta perusterveydenhuollossa. Tulokset ovat linjassa kansainvälisten vastaavientutkimusten kanssa.

Suurimmaksi ongelmaksi nousivat terveydenhuollon lomakkeiden ja esitteiden sukupuolinormatiivisuus sekä hoitohenkilökunnan käyttämät väärät ja loukkaavat termit. Jopa 60 % mielestä perusterveydenhuollossa käytettiin vääriä ja loukkaavia termejä transsukupuolisuudesta. Esitteet ja lomakkeet koettiin lähes täysin sukupuolinormatiivisiksi. Perusterveydenhuollon osalta 70 % vastaajista koki, että käytettävät termit olivat liian sukupuolisidonnaisia.

”Syrjintä nähtiin useimmiten tahattomana, joten koulutuksen ja hoitohenkilökunnan tiedon kasvattamisen tarve on suuri”, Aziza ja Kalliomäki toteavat.

Tekijät haluavat kiittää Transtukipistettä kyselyn markkinoinnista keväällä 2015 sekä kaikkia kyselyyn vastanneita.

Opinnäytetyö on saatavilla Theseus-tietokannasta.

Pahoittelut, tähän uutiseen ei voi kommentoida.

Transtukipiste

Pasilanraitio 5 (toinen kerros)
00240 Helsinki

Toimistolle kuljetaan hissillä Pasilanraition puolelta, jossa ovisummeri sijaitsee. Käynti on esteetön. Toimistolle pääsee myös Fredriksberginkadun puolelta portaita pitkin. Ilmoitathan etukäteen henkilökunnalle, mikäli käytät jälkimmäistä reittiä.

Setan Transtukipiste l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design