Transtukipiste

TTP_kansi2016
Transtukipisteen yleisesite (päivitetty 2017) [pdf]

Setan Transtukipiste tuottaa psykososiaalisia tukipalveluja intersukupuolisille, transihmisille ja heidän läheisilleen sekä toimii sukupuolen monimuotoisuuden asiantuntijana. Transtukipiste tarjoaa sekä maksutonta ammatillista keskusteluapua että vertaistukea.

Transtukipisteelle saa tulla toimimaan vapaaehtoisena sukupuolivähemmistöjen ja läheisten hyväksi. Transtukipiste konsultoi ja kouluttaa sekä kokoaa tutkimustietoa ja kokemuksellista ymmärrystä sukupuolen variaatiosta. Toimintaa rahoittaa Raha-automaattiyhdistys ja ylläpitää Seta ry.

Transtukipisteen työn tietoperusta on monitieteellinen. Asiakastyössä käytämme asiakkaan tarpeisiin sopivia, asiakaslähtöisiä menetelmiä, ratkaisu- ja voimavarakeskeistä sekä dialogista työotetta, ja soveltuvin osin esimerkiksi perheterapeuttisia tai luovia toiminnallisia menetelmiä. Lisäksi hyödynnämme työssämme mm. yhteiskuntatieteellistä ja humanistista sukupuolentutkimusta, sosiaalitieteellistä, psykologista, seksologista ja lääketieteellistä sukupuolen moninaisuutta koskevaa tietoa ja seuraamme erityisalan kansainvälistä kehitystä. Transtukipisteen johtava sosiaalityöntekijä kuuluu kansainväliseen The World Professional Association for Transgender Health (WPATH) -organisaatioon.

Tärkeimpiä opettajiamme ovat asiakkaamme ja kokemuksellinen oppiminen työssä.

Tietoperustaa päivitetään aktiivisesti muun muassa osallistumalla kansainvälisiin alan seminaareihin, ja perehtymällä uusimpaan alan tutkimukseen ja ammattikirjallisuuteen.

Suomessa ei toistaiseksi ole mahdollista saada pitkää täydennyskoulutusta sukupuolen moninaisuuteen erikoistuneeksi sosiaali- ja terveysalan työntekijäksi. Transtukipiste toimii keskeisenä aihealueen kouluttajana Suomessa. Transtukipiste tarjoaa ammatillista koulutusta sekä ryhmille että aihepiiristä kiinnostuneille yksittäisille työntekijöille, tietoiskuja ja luentoja sosiaali- ja terveysalan ammattipäivillä ja julkaisee ammatillisia artikkeleita.

 

Koulutus

Transtukipisteeltä voi tilata sosiaali- ja terveysalan työyhteisöjen ja oppilaitosten tarpeisiin suunniteltuja koulutuskokonaisuuksia Seta ry:n koulutussuunnittelijan kautta marita.karvinen[at]seta.fi. Koulutus on monimuotoista ja tarjoaa tutkimukseen perustuvaa tietoa, dialogia, tarinoita ja välineitä työntekijöiden omaan kasvuprosessiin sukupuolen moninaisuuden kohtaamisessa tilaajan toiveita huomioiden. Osassa koulutuksia on mukana Setan kokemuskouluttajia, jotka Transtukipisteen koulutuksissa ovat vapaaehtoistyötä tekeviä transihmisiä, intersukupuolisia tai läheisiä. Transtukipisteen työntekijät pitävät sosiaali- ja terveysalan asiantuntijapäivillä tietoiskuja ja luentoja.

Transtukipiste

Pasilanraitio 5 (toinen kerros)
00240 Helsinki

Toimistolle kuljetaan hissillä Pasilanraition puolelta, jossa ovisummeri sijaitsee. Käynti on esteetön. Toimistolle pääsee myös Fredriksberginkadun puolelta portaita pitkin. Ilmoitathan etukäteen henkilökunnalle, mikäli käytät jälkimmäistä reittiä.

Setan Transtukipiste l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design