Mediassa Saksan lain myötä väärinkäsityksiä intersukupuolisuudesta

”On hienoa, että intersukupuolisuus on tullut tämän myötä näkyvämmäksi eri maissa. Mediassa on kuitenkin myös vedetty mutkia suoraksi Saksan lain merkityksestä. Se ei ratkaise intersukupuolisten kokemia ihmisoikeusloukkauksia, vaan saattaa jossain mielessä jopa vaikeuttaa heidän tilannettaan. Laki ei mahdollista henkilön itsemääräämisoikeutta sukupuoleensa”, sanoo Setan pääsihteeri Aija Salo.

Saksassa on tehty useita tärkeitä aloitteita intersukupuolisten henkilöiden ihmisoikeuksien tunnustamiseksi, mutta uusi laki ei toteuta niitä riittävästi. Intersukupuolisten omat järjestöt ja hlbti-järjestöt ovat muistuttaneet, että räikein intersukupuolisiin kohdistuva ihmisoikeusloukkaus ovat vastoin henkilön omaa tahtoa tehdyt, ei-välttämättömät leikkaukset ja yritykset pakottaa henkilön sukupuoli ulkoapäin määrättyyn muottiin. Näistä ei ole luovuttu.

Uusi laki, jonka myötä henkilön intersukupuolisuus tulee henkilöpapereista väistämättä esiin monissa eri yhteyksissä, voi altistaa lapsen ja myöhemmin aikuisen syrjinnälle. Sukupuolen määrittämättä jättäminen ei ole kaikkien käytössä oleva valinnan mahdollisuus, vaan vain intersukupuolisia koskeva ja ulkoa määrätty pakko. Siinä mielessä ”kolmannen sukupuolen” kategoria ei ole ainoastaan hyvä ja vapauttava asia.

Järjestöt vaativatkin laajempaa huomiota intersukupuolisten asemaan.

”Intersukupuolisten henkilöiden suomalaiset hoitokäytännöt tulisi arvioida ja niistä pitäisi antaa yhtenäinen, ihmisoikeuksiin perustuva ohjeistus”, Salo vaatii.

Seta ehdotti kaksi vuotta sitten hallituksen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelmaan hanketta intersukupuolisten lasten hoitojen arvioimisesta ja ohjeistuksen laatimisesta, mutta sosiaali- ja terveysministeriö ei hyväksynyt ehdotusta. Seta ja Trasek ovat suunnitelleet aloitteen tekemistä intersukupuolisten henkilöiden hoitojen ongelmista sosiaali- ja terveysalan eettiselle neuvottelukunnalle ETENElle.

Setan mukaan muun muassa neuvoloilla tulisi olla paremmat valmiudet auttaa intersukupuolisten lasten vanhempia tukemaan lastaan ja tekemään lapsen oikeuksia kunnioittavia päätöksiä.
EUROOPAN NEUVOSTO TUKEE IS-LASTEN KOSKEMATTOMUUTTA
Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous otti lokakuun alussa kantaa lasten kehollisen koskemattomuuden puolesta. Tämä käsittää myös intersukupuolisten lasten tarpeettoman sukuelinkirurgian.

”Children´s right to physical integrity” -päätöslauselmassa vaaditaan Euroopan neuvoston jäsenmaita lisämään tietoa intersukupuolisten henkilöiden kokemuksista, varmistamaan, että lapsia ei alisteta tarpeettomille leikkauksille tai muulle ei-välttämättömälle hoidolle, turvaamaan kehollisen koskemattomuuden ja itsemääräämisoikeuden sekä tarjoamaan intersukupuolisten lasten perheille neuvontaa ja tukea.

”Päätöslauselmassa on luovuttu lääketieteellisestä retoriikasta ja siirrytty sen sijaan ihmisoikeusperustaiseen ajatteluun. Tämä on ensimmäinen kerta, kun intersukupuolisten lasten fyysinen koskemattomuus sai tuen Euroopan neuvostossa”, pääsihteeri Salo iloitsee.
MIKSI ITSEMÄÄRÄÄMISIOIKEUS ON TÄRKEÄÄ?
Intersukupuolisuutta tutkinut kanadalainen Michelle Morgan LeHayes Holmesin mukaan terveys ja onnellisuus ovat eri asioita kuin normaalisuus. Transtukipisteen johtavan sosiaalityöntekijän Maarit Huuskan mukaan tutkija tarkoittaa, että intersukupuolisen tilan kanssa syntyneitä lapsia tulee hoitaa niin, että kyky kokea itsensä terveeksi ja onnelliseksi vahvistuu. Ei niin, että tavoitellaan normaalia tai sukupuolinormien mukaisuutta.

”Uskon, että mikäli tarvitsisin sukupuoli-identiteettiäni vastaavan kehollisuuden voidakseni hyvin tai ollakseni onnellinen, on oikein että saan siihen apua. Tahtoisin kuitenkin päättää itse, mikä minut tekee onnelliseksi ja mikä on minulle tarpeellista. Eihän kukaan toinen ihminen voi minua tuntea niin hyvin, eikä varsinkaan vauvana, jolloin en itse edes vielä tiedä, kuka olen ja mitä elämälläni tahdon tehdä”, Huuska selittää.

Huuska peräänkuuluttaa, että intersukupuolisen tilan kanssa syntyneitä pidetään tavallisina ja hyväksyttävinä ihmisinä. Sukupuolen moninaisuus, esimerkiksi intersukupuolisuus, on luonnollista ja osa ihmisen monimuotoisuutta.

”Uskon, että meidän terveyttämme ja onnellisuuttamme lisää, jos tulemme nähdyksi ja kunnioitetuksi sellaisina ihmisinä kuin olemme. Outouttaminen tai toiseuttaminen voi sairastuttaa.”

Huuska myös uskoo, että intersukupuolisen tilan kanssa syntyneiden terveys ja onnellisuus vahvistuvat, jos heille taataan oikeus itse päättää kehostaan, ja jos vanhemmat alussa saavat tukea, ymmärrystä, moniäänistä tietoa, vertaistukea ja aikaa sopeutua.

”Voisimme luottaa nykyistä huomattavasti enemmän intersukupuolisen tilan kanssa syntyneiden lasten kykyyn opettaa vanhemmilleen tarpeistaan. Luottakaamme lapsen kykyyn tunnistaa oma kokemuksensa sukupuolestaan ja ilmaista itseään.”

Intersukupuolisuudesta Transtukipisteen sivuilla
http://www. transtukipiste. fi/intersukupuolisuusEuroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen päätöslauselma Children´s Right to Physical Integrity
http://www. assembly. coe. int/nw/xml/XRef/X2H- Xref- ViewPDF. asp?FileID=20174&lang=enILGA-Euroopan ja Organisation Intersex International (OII) -järjestön tiedote päätöslauselmasta
http://ilga- europe. org/home/news/for_media/media_releases/parlia mentary_assembly_of_the_council_of_europe_ado pts_historical_intersex_resolutionSuomalaisen lastenkirurgi Mika Venholan haastattelu (englanniksi) intersukupuolisten lasten hoitokäytännöistä
http://www.youtube.com/watch?v=riNtxjntqZE

Transtukipiste

Pasilanraitio 5 (toinen kerros)
00240 Helsinki

Toimistolle kuljetaan hissillä Pasilanraition puolelta, jossa ovisummeri sijaitsee. Käynti on esteetön. Toimistolle pääsee myös Fredriksberginkadun puolelta portaita pitkin. Ilmoitathan etukäteen henkilökunnalle, mikäli käytät jälkimmäistä reittiä.

Setan Transtukipiste l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design