Lesbo-, homo-, bi- ja transnuorten hyvinvointia kartoitetaan kyselyllä

Kesäkuun loppuun saakka avoinna olevaan kyselyyn voivat vastata 15-vuotiaat ja sitä vanhemmat.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten elämästä tehdään ensimmäistä kertaa laaja kotimainen kyselytutkimus. Valtakunnallisella kyselyllä tuotetaan tietoa siitä, miten Suomessa asuvat lesbo-, homo-, bi- ja transnuoret kokevat hyvinvointinsa. Tutkimuksen toteuttavat Nuorisotutkimusseura ja Seta.

Kyselyyn voivat vastata netissä kaikki 15-vuotiaat ja sitä vanhemmat seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuoli-identiteetistä riippumatta. Tietoa kerätään myös aikuisten sekä vähemmistöön kuulumattomien nuorten osalta. Vastaajilta kysytään esimerkiksi ihmissuhteista, terveydestä ja tulevaisuuden odotuksista. Kyselyyn voi vastata 30.6. asti.

”Tällä kyselyllä saadaan tärkeää tietoa, joka Suomesta on puuttunut. Nuorisotutkimuksessa seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus on jäänyt turhankin vähälle huomiolle”, Nuorisotutkimusseuran tutkimusjohtaja Leena Suurpää sanoo.

Tutkimuksen ensimmäiset tulokset julkaistaan syksyllä 2013. Tulosten perusteella esitetään suosituksia siitä, miten seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten hyvinvointia voidaan lisätä.

Hyvinvoiva sateenkaarinuori on Setan ja Nuorisotutkimusseuran yhteistyöhanke. Sen rahoittaa opetus -ja kulttuuriministeriö osana Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa (Lanuke).

Kysely verkossa:
https://www. webropolsurveys. com/S/5BC90E182BA0FD8A. par

 

Lisätiedot:

Katarina Alanko, vastaava tutkija, Nuorisotutkimusseura, katarina.alanko@nuorisotutkimus.fi

Anders Huldén, nuorisotyön koordinaattori, Seta ry,anders.hulden@seta.fi, p. 044 301 3020

 

Nuorisotutkimusseura ry edistää monitieteistä nuorisotutkimusta Suomessa. Seura harjoittaa tutkimustoimintaa sen yhteydessä toimivan Nuorisotutkimusverkoston kautta. Seuran jäseniksi voivat liittyä nuorisoa tai nuoruutta tutkivat tai tutkimuksesta kiinnostuneet henkilöt.

Seta ry on ihmisoikeusjärjestö, jonka tavoitteena on, että kaikki voisivat elää yhdenvertaisina riippumatta seksuaalisesta suuntautumisestaan, sukupuoli-identiteetistään tai sukupuolen ilmaisustaan. Setan jäsenjärjestöissä ympäri Suomea toimii seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten ryhmiä. Setan Transtukipiste palvelee myös nuoria.

Transtukipiste

Pasilanraitio 5 (toinen kerros)
00240 Helsinki

Toimistolle kuljetaan hissillä Pasilanraition puolelta, jossa ovisummeri sijaitsee. Käynti on esteetön. Toimistolle pääsee myös Fredriksberginkadun puolelta portaita pitkin. Ilmoitathan etukäteen henkilökunnalle, mikäli käytät jälkimmäistä reittiä.

Setan Transtukipiste l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design