”Olis siistiä jos ei tarttis määritellä” – selvitys seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten hyvinvoinnista

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten toiveet oman elämänsä ja tulevaisuutensa suhteen ovat usein hyvin tavallisia. Nuoret tavoittelevat työtä, jossa he viihtyvät, rakastavia ihmissuhteita, ja usein he myös haaveilevat perheestä ja omista lapsista tulevaisuudessa. Nuorten toivoman tavallisuuden esteenä ovat kuitenkin syrjivät rakenteet. Yhdenvertaisuuden toteutumista estävät niin sateenkaari-ihmisten näkymättömyys yhteiskunnassa kuin esimerkiksi sateenkaariperheitä epätasa-arvoisesti kohteleva lainsäädäntö.

Sateenkaarinuorten kokemuksista kerrotaan Nuorisotutkimusseuran ja Setan Hyvinvoiva sateenkaarinuori -hankkeen laadullisen osan julkaisussa, Riikka Taavetin kirjoittamassa verkkokirjassa Olis siistiä, jos ei tarvis määritellä – kuriton ja tavallinen sateenkaarinuoruus. Kirjasta laadittu tiivistelmä sisältää myös tutkimusperustaisia toimenpide-ehdotuksia sateenkaarinuorten aseman parantamiseksi ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Hyvinvoiva sateenkaarinuori -tutkimushanke luo monipuolisilla aineistoilla kattavan kuvan aiemmin vain vähän tutkitusta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten elämästä. Tutkimus perustuu vuonna 2013 toteutetun laajan kyselytutkimuksen avovastausten analyysiin, kaikenikäisille kirjoittajille suunnatun muistitietokeruun nuorten vastaajien kirjoituksiin sekä nuorten vertaistutkijaryhmien työskentelyyn. Vertaistutkijaryhmissä nuoret käsittelivät vapaaehtoisten vetäjien johdolla kyselytutkimuksen vastauksia sekä omia kokemuksiaan. Ryhmien työn tuloksina syntyi videoita, muistioita, piirroksia ja keskusteluäänitteitä. Näitä tuotoksia nähdään ja kuullaan myös nyt julkaistavassa verkkokirjassa.

> Linkki verkkokirjaan [pdf]

> Linkki tiivistelmään [pdf]

 

Transtukipiste

Pasilanraitio 5 (toinen kerros)
00240 Helsinki

Toimistolle kuljetaan hissillä Pasilanraition puolelta, jossa ovisummeri sijaitsee. Käynti on esteetön. Toimistolle pääsee myös Fredriksberginkadun puolelta portaita pitkin. Ilmoitathan etukäteen henkilökunnalle, mikäli käytät jälkimmäistä reittiä.

Setan Transtukipiste l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design