Kaffekvällar ordnas för svenskspråkiga transpersoner, interkönade, ickebinära, för de som funderar på sitt kön och för deras närstående. Kaffekvällen erbjuder en trygg plats för samvaro och diskussion. Under kaffekvällen följer vi samma regler som i de andra referensgrupperna på Transstödcentralen: Diskussionen är konfidentiell. Alla har rättighet att definiera sig själv eller att låta bli. Du […]