Hormonikokemuksia – kutsu tutkimukseen; Erfarenheter av hormoner – inbjudan till forskning; Experiences on Hormones – call to participate in research

Oletko käyttänyt hormonivalmisteita tai toivoisit saavasi käyttää niitä sukupuolipiirteidesi muokkaamiseen? Lämpimästi tervetuloa osallistumaan tutkimukseen!

Har du använt hormonprodukter eller skulle du vilja använda dem för att forma dina könsegenskaper? Du är varmt välkommen att delta vår forskning om erfarenheter av hormonbehandlingar!

Have you used hormone products or would you like to use them in order to reform your sex characteristics? You are warmly welcome to take part in this research!

Hormonivalmisteiden käyttöä ja vaikutusta on tutkittu lähes poikkeuksetta vain lääketieteellisestä näkökulmasta. Tässä tutkimuksessa hormoneita lähestytään yhteiskuntatieteellisestä sekä kokemuksellisesta näkökulmasta. Tutkimuksen tarkoituksena on paitsi tuottaa teoreettisesti arvokasta tietoa hormonien, sukupuolen, kulttuuristen merkitysten ja sosiaalisten käytäntöjen välisistä suhteista, myös hankkia käytännöllistä tietoa sukupuolenkorjaushoitojen kehittämiseen sekä muilla tavoin transihmisten kannalta kiinnostavaa tietoa hormonihoitoihin liittyvistä kokemuksista (esim. valmisteista ja annostuksista).

Tutkimuksen toteuttavat Suomen Akatemian tutkijatohtorina Åbo Akademissa työskentelevä Sari Irni sekä tutkimusavustajana toimiva Taru Karttunen.

Keräämme aineistoa 31.5.2012 asti, mutta otamme mielelläni vastauksesi vastaan niin pian kuin mahdollista.

Tutkimuslomake

HUOM! Otamme mielellämme vastaan lomakevastaustesi lisäksi myös muuta hormoneihin ja/tai laajemmin sukupuolenkorjausprosessiin liittyvää aineistoa, kuten linkkejä mahdollisesti pitämääsi blogiin, päiväkirjatekstejä, vinkkejä kirjoista, nettisivuista tai artikkeleista, jotka ovat olleet sinulle tärkeitä, tai muuta hormoneihin liittyvää pohdintaa tai kokemuksia sisältävää aineistoa.

Kaikki lähettämäsi tieto ja materiaali käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti!

Voit halutessasi myös ladata kysymyslomakkeen (RTFPDF) omalle koneellesi ja lähettää sen sähköpostilla (sari.irni [at] abo.fi) tai printattuna alla olevaan osoitteeseen:

Sari Irni
Kvinnovetenskap
Socialvetenskapliga institutionen
Åbo Akademi (ASA, Fänriksgatan 3)
20500 Åbo
s-posti: sari.irni [at] abo.fi

Annan mielelläni lisätietoja tutkimuksesta, voit ottaa yhteyttä joko ylläolevaan sähköpostiosoitteeseen tai puhelimitse: 02-215 3523/Sari Irni. Koska matkustan paljon, minut tavoittaa helpoiten sähköpostitse.

Den existerande forskningen om användning och effekter av hormonbehandlingar har nästan uteslutande behandlat frågan ur en medicinsk synvinkel. Syftet med denna studie är att närma sig tematiken ur ett samhällsvetenskapligt och erfarenhetsbetonat perspektiv.

Syftet med forskningen är förutom att skapa teoretiskt värdefull kunskap om förhållandet mellan hormoner, kön, kulturella betydelser och sociala praktiker, att skaffa information och kunskap för att kunna utveckla hälsovårdens olika praktiker kring könskorrigeringsbehandlingar. Framförallt är syftet även att lyfta fram kunskap om hormonbehandlingserfarenheter som på olika sätt är av intresse för transpersoner ( t.ex kunskap och frågor om olika produkter och doseringar).

Forskningen genomförs av Forskardoktor Sari Irni (Finlands Akademi) som arbetar vid Åbo Akademi och av forskningsbiträdet Taru Karttunen.

Forskningsmaterialet insamlas framtill 31.5.2012, men fyll gärna i frågeformuläret så snart som möjligt.

Frågeformulär

OBS: Utöver dina svar i frågeformuläret tar vi även gärna emot annat material som behandlar dina erfarenheter av hormonbehandlingar eller överlag ditt förhållande till och erfarenheter av könskorrigeringsprocessen. Det kan vara till exempel en länk till en blogg ifall du har en, dagbokstexter, tips om litteratur du har läst, webbsidor eller artiklar som har varit viktiga för dig, eller annat material som på sätt eller annat handlar om dina funderingar och tankar eller erfarenheter i relation till hormoner.

Allt information och allt material som du skickar till oss behandlas absolut konfidentiellt!

Om du vill kan du också ladda ner frågeformuläret( RTFPDF ) till din egen dator och skicka den som en bilaga per epost (till sari.irni [at] abo.fi) eller via post till följande adress:

Sari Irni
Kvinnovetenskap
Socialvetenskapliga institutionen
Åbo Akademi (ASA, Fänriksgatan 3)
20500 Åbo
Finland
e-post: sari.irni [at] abo.fi

Ifall du har frågor gällande forskningsprojektet, ger jag gärna mera information om forskningen; du kan kontakta mig på e-postadressen ovan eller ringa mig: 02-215 3523 / Sari Irni. Jag reser ganska mycket, så lättast når man mig via e-post.

Previous research on the use and effects of hormone products has almost without exception had its starting point in medical studies. In this study however, hormones are approached from the viewpoint of experiences as well as from a social science perspective. The purpose of the study is on the one hand, to acquire important theoretical knowledge about the intertwining of hormones, gender, cultural meanings and social practices. On the other hand, the purpose is to collect practical knowledge in order to develop the health care system in relation to sex reassignment, as well as experience-based knowledge about hormone treatments that is interesting for trans persons in other ways (e.g. about products and doses).

The research is conducted by Sari Irni, who works in Åbo Akademi as a Postdoctoral Researcher financed by the Academy of Finland, and Taru Karttunen as research assistant.

Research material is collected until May 31, 2012, but please answer as soon as possible.

Questionnaire

 

Please observe: We are delighted to also receive other material in relation to hormones or to more broadly sex reassignment treatment than your answers to the questionnaire, for example, link to your blog should you have one, diary texts, hints about literature, webpages or articles of importance to you, or other material that includes your thoughts or experiences in relation to hormones. Please see the contact details below for sending this other material.

All the information and material you send us is handled with absolute confidence!

If you so wish, you can also download the questionnaire (RTFPDF) to your own computer and send it as an email attachment (to sari.irni [at] abo.fi) or via post to the following address:

Sari Irni
Kvinnovetenskap
Socialvetenskapliga institutionen
Åbo Akademi (ASA, Fänriksgatan 3)
20500 Åbo
Finland

I am glad to give you more information about the research; please contact me to the email adress above or call: 02-215 3523/Sari Irni. I travel quite a lot, so it is easiest to reach me by email.

Transtukipiste

Pasilanraitio 5 (toinen kerros)
00240 Helsinki

Toimistolle kuljetaan hissillä Pasilanraition puolelta, jossa ovisummeri sijaitsee. Käynti on esteetön. Toimistolle pääsee myös Fredriksberginkadun puolelta portaita pitkin. Ilmoitathan etukäteen henkilökunnalle, mikäli käytät jälkimmäistä reittiä.

Setan Transtukipiste l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design