Hoitojärjestelmää voidaan muuttaa heti ICD-luokitusmuutoksen mukaisesti

Hoitojärjestelmää voidaan muuttaa heti ICD-luokitusmuutoksen mukaisesti

Maailman terveysjärjestö WHO julkaisi kesäkuussa uuden IDC11-luokituksen, jossa transidentiteetit poistettiin psykiatristen häiriöiden luokituksesta. Tilalle luotiin sukupuoliristiriita (gender incongruence) seksuaaliterveyteen liittyvien luokitusten alle.

Transihmisten eurooppalainen ihmisoikeusjärjestö Transgender Europe totesi tiedotteessaan, että muutoksen myötä kaikenlaiset pitkään jatkuneet eheyttämistoimet, pakkolääkitys ja pakkosterilisoinnit toivotaan loppuvan.

Trasek ry:n varapuheenjohtaja Kasper Kivistö pitää tärkeänä, että on vihdoin mustaa valkoisella, ettei sukupuolta tarvitse hoitaa, vaan hoidetaan kehon piirteistä johtuvaa ristiriitaa.

”WHO:n linjaus on tärkeä kansainvälinen suunnan osoittaja ja se voi lisätä Suomen lisäksi useissa muissakin maissa painetta transihmisten oikeuksien parantamiseksi.”

Yksilölliset tarpeet huomioitava

Uudistus tarkoittaa, ettei transidentiteettejä pidetä mielenterveyshäiriöinä eikä sairauksina. Vaikka luokitus ei ole sama kuin hoito-ohje, muuttaa se kuitenkin käsitystä transidentiteeteistä kokonaisvaltaisesti ja lisää painetta purkaa kansallisista lainsäädännöistä sukupuolen juridisen korjaamisen ja lääketieteellisen sukupuolen korjaamisen prosessit toisistaan.

”Nykyinen hoitojärjestelmä ja translaki perustuvat patologisointiin ja siihen, että transihmisen sukupuoli-identiteetti olisi jokin häiriö. Nyt sukupuoli-identiteetti hyväksytään ja nähdään sellaisena kuin se on ja sitä tulee vahvistaa ja validioida, mikä taas lisää ihmisten hyvinvointia”, sanoo Setan Transtukipisteen johtaja sosiaalityöntekijä Maarit Huuska.

Setan mukaan hoitojärjestelmää tulee kehittää suuntaan, jossa tarjotaan sukupuolta vahvistavaa hoitoa ja tukea sukupuoliristiriitaan yksilöllisistä tarpeista lähtien. Uudistus myös vahvistaa kehitystä, jossa transidentiteetit nähdään moninaisina ja tunnistetaan myös muunsukupuolisuus ja sukupuolettomuus. Uusi luokituskäytäntö huomioi, että myös lapsella voi olla tukea vaativa ja nuorella hoitoa vaativa sukupuoliristiriita.

”Monissa maissa ollaan jo pitkällä ja hoitoyksiköitä vetävät endokrinologit psykiatrien sijaan. Psykiatrista arviointia ja konsultointia tulee tarjota tarvelähtöisesti eikä rutiininomaisesti”,Huuska huomauttaa.

Hän näkee, että nyt olisi mahdollisuus myös Suomessa kehittää sukupuoli-identiteettiklinikoiden työtä siten, että ihmiset saisivat nopeammin lääketieteellistä sukupuolipiirteitä vahvistavaa hoitoa sekä enemmän hoitoa ja tukea sukupuoliristiriitaan liittyviin ongelmiin, kuten ahdistukseen ja masennukseen.

Hoitoyksilöt toimivat kuitenkin parhaillaan päin vastoin. Setan ja Transtukipiste ilmaisivat eilen syvän huolensa siitä, että HUS:ssa ja TAYS:ssa hoidon saantia on rajoitettu voimakkaasti liittyen ei-binääristen ihmisten sukupuoliristiriitaan, vaikka hoitojen toimivuudesta on näyttöä jo kymmenen vuoden ajalta.

“Ilman hoitoa jäämisen aiheuttama toivottomuuden tunne lisää itsetuhoisuuden vaaraa ja masennus- ja ahdistusoireet voimistuvat, kun ei ole näköpiirissä helpotusta sukupuoliristiriitaan. Psyykkiset oireet ja itseä vahingoittavat tavat selviytyä pahentuvan ahdistuksen kanssa voivat lisääntyä. Ei turvalliset tavat etsiä hoitoa lisääntyvät, esimerkiksi turvautuminen hormonien katukauppaan”, Huuska sanoo.

Translakia on muutettava välittömästi

Sukupuolenkorjaushoidot perustuvat sosiaali- ja terveysministeriön hoitoasetukseen, joka puolestaan perustuu nykyiseen translakiin, joka on ristiriidassa ihmisoikeuksien kanssa. Setan mukaan voitaisiin viipymättä huomattavasti nopeuttaa ja keventää transtutkimuksia. Puolen vuoden psykiatrista arviota ei uuden IDC11-luokituksesta tulevan suunnanmuutoksen jälkeen tarvita.

Seta vetosi kannanotossaan (16.8.) vastuuministeri Annika Saarikkoon, jotta edes hoitoasetusta uudistettaisiin mitä pikimmiten, jotta kaikille sukupuoliristiriitaa kokeville taattaisiin heidän tarvitsemansa hoidot.

”Toivomme, että sukupuoliristiriidan hoito olisi jatkossa yhdenmukaista kaikissa hoitoyksiköissä, ja että yksilölliset hoitopolut toteutuvat”, Tarjamo sanoo.

Transtukipiste

Pasilanraitio 5 (toinen kerros)
00240 Helsinki

Toimistolle kuljetaan hissillä Pasilanraition puolelta, jossa ovisummeri sijaitsee. Käynti on esteetön. Toimistolle pääsee myös Fredriksberginkadun puolelta portaita pitkin. Ilmoitathan etukäteen henkilökunnalle, mikäli käytät jälkimmäistä reittiä.

Setan Transtukipiste l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design