Haastattelupyyntö: Sukupuolen moninaisuuden käsittely nuorten opetuksessa

Laurea-ammattikorkeakoulu
Tikkurila
Sukupuolen moninaisuuden käsittely nuorten opetuksessa

—–
Hei,

olen sosiaalialan opiskelija Laurea-ammattikorkeakoulusta. Teen opintoihini kuuluvana opinnäytetyönä sukupuolen moninaisuutta käsittelevää yläkouluikäisille suunnattua oppituntimateriaalia osaksi Setan Transtukipisteen nettimateriaalia. Oppituntimateriaali on tarkoitettu opettajien käyttöön. Kerään haastatteluin nuorilta ja nuorten kanssa työskenteleviltä asiantuntijoilta tietoa siitä, millainen oppituntimateriaali vastaisi parhaiten nuorten tarpeisiin. Haastatteluissa käsitellään ennalta määriteltyjä teemoja, jotka liittyvät kouluympäristöön ja sukupuolen moninaisuuteen.

Haastattelut ja niistä kerätty aineisto ovat luottamuksellisia. Haastattelut nauhoitetaan äänitallenteille. Säilytän äänitallenteet ja muun mahdollisen haastatteluaineiston itse. Äänitallenteita ja muuta aineistoa käytetään vain tätä tutkimusta varten ja ne hävitetään asianmukaisesti tutkimuksen jälkeen. Haastateltavilta kerätään kirjallinen suostumus haastatteluun ja alaikäisten haastateltavien kohdalla myös huoltajilta kerätään suostumus. Suostumuksen voi halutessaan perua. Voit esittää vapaasti haastattelua ja tutkimusta koskevia kysymyksiä. Haastatteluita toteutetaan talven ja kevään 2014 aikana. Haastattelun kesto on noin 1-1,5 tuntia.

Haastateltavilta saatava tieto on todella tärkeää oppituntimateriaalin onnistumisen kannalta. Nuorilla ja nuorten kanssa työskentelevillä on omakohtaista ja tärkeää tietoa sukupuolen moninaisuuden käsittelystä ja kohtaamisesta koulumaailmassa. Haluaisin saada kyseisen tiedon hyödynnettyä työssäni. Pyydän, että voisit osallistua haastatteluun ja jakaa kokemuksiasi ja näkemyksiäsi. Tietosi ja mielipiteesi ovat arvokkaita.

Ystävällisin terveisin,

Linda Korpikoski
sosionomiopiskelija
Laurea-ammattikorkeakoulu

linda.korpikoski@laurea.fi

(p. 050 53 77 855)

Transtukipiste

Pasilanraitio 5 (toinen kerros)
00240 Helsinki

Toimistolle kuljetaan hissillä Pasilanraition puolelta, jossa ovisummeri sijaitsee. Käynti on esteetön. Toimistolle pääsee myös Fredriksberginkadun puolelta portaita pitkin. Ilmoitathan etukäteen henkilökunnalle, mikäli käytät jälkimmäistä reittiä.

Setan Transtukipiste l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design